h

Blog

11 april 2017

Pluim voor !GO

In het kader van de stage voor raadsleden mocht ik een dag mee met de medewerkers van !Go. Uit diverse keuzemogelijkheden, die mij werden voorgelegd was de keuze gevallen op groenonderhoud en van die keus heb ik geen spijt gekregen.  Ik heb hier nl. een heel positief gevoel aan overgehouden. In de ochtend werd ik ingedeeld in de groenploeg, die de plantsoenen bijhoudt en mocht ik een ochtendje schoffelen. En anders dan veel mensen kennelijk denken: er wordt echt stevig doorgewerkt!

Lees verder
26 maart 2017

Deel 2 Meeloopstages in het kader van de WMO

Project Taalmaatjes

Voor deel twee van mijn stages werd ik uitgenodigd in het prachtige gebouw van Surplus aan de Klappeijstraat om aanwezig te zijn bij een intakegesprek van een vrijwilliger die zich had opgegeven in het kader van het project Taalmaatjes. Omdat ik wat vroeger aanwezig was dan afgesproken hadden de initiatiefneemster van het project en ik nog even de kans om te praten over wat het project inhoudt en hoe het tot nu toe loopt.

Lees verder
21 maart 2017

Meeloopstages in het kader van de WMO

In de raad zien wij op het gebied van de WMO regelmatig nota’s voorbijkomen vol met beleid. Maar bij een groot deel van de gemeenteraad bleef toch de belangstelling om eens een kijkje te kunnen nemen bij de diverse organisaties die in Oosterhout uitvoering geven aan dit beleid. Daarom heeft de griffie op 8 maart jl. een informatiemarkt georganiseerd waar raadsleden de kans hadden om kennis te maken met diverse organisaties en om zich daarnaast in te schrijven voor een aantal meeloopstages in het kader van de WMO.

Lees verder
9 december 2016

Ik sta op mijn recht.........

IK STA OP MIJN RECHT………

Lees verder
15 november 2016

Zorg onbetaalbaar?

ZORG ONBETAALBAAR?

Lees verder
22 oktober 2016

Het leven van een landloper.

In “ Het leven van een landloper” van A. Den Doolaard ( overigens een aanrader ) valt de volgende passage te lezen: “ De mens is een voortdurende aarzeling tussen deugden en driften, waarvan de machtswellust meestal sterker is dan de hang naar naar geld en bezit”.

In eerste instantie was ik geneigd het hiermee niet eens te zijn, want de hang naar geld en bezit leek mij toch echt sterker. Maar na er over nagedacht te hebben ben ik toch tot de conclusie gekomen, dat Den Doolaard hier vermoedelijk volkomen gelijk heeft.

Lees verder
2 oktober 2016

Arbeidsongeschikte de dupe van begrotingsprobleem

ARBEIDSONGESCHIKTE DE DUPE VAN BEGROTINGSPROBLEEM

Lees verder
18 oktober 2014

Terugblikken op afgelopen week, de Wmo

Even terugblikken op de behandeling van het addendum Wmo in onze raad. De SP bijdrage was in mijn ogen een eerlijke weergave van onze positie
in de coalitie. We hadden tijdens de onderhandelingen een belangrijke toezegging gekregen dat we niemand in de kou zouden laten staan. Deze strategische toezegging was een belangrijk punt voor ons.

Hoe je dat dan verder uitwerkt doet er in feite weinig toe, zolang die toezegging maar overeind blijft.

Lees verder
25 augustus 2014

Zorgen om zorg

Zorgen om de zorg, zo kun je het SP standpunt wel samenvatten. Steeds weer nieuwe berichten over ontslagen in de zorg sector, het uitkleden van het zorgstelsel en het falen van pogingen van de lokale politiek om het tij te keren door neoliberaal landelijk beleid. Als woordvoerder Zorg lijkt het vechten tegen de bierkaai. Ook onze pogingen om grote zorgorganisaties te bewegen tot het voeren van een maatschappelijk verantwoord beloningsbeleid (conform Wet normering topinkomens) lijken vooralsnog geen gehoor te krijgen.

Lees verder
28 juni 2014

Dag van de transities

Vandaag was de dag van de transities in het St.Catharinadal in Oosterhout. Wat een prachtige lokatie! Het was voor mij de eerste keer dat ik dit pareltje van Oosterhout mocht bewonderen. Kenmerkend voor deze tijd dat de zusters hun lokatie openstelden voor dit evenement. 

Maar het ging natuurlijk om de inhoud van de presentaties en de gesprekken met de professionals. De sfeer was goed ;-) , natuurlijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier