h

Ik sta op mijn recht.........

9 december 2016

Ik sta op mijn recht.........

IK STA OP MIJN RECHT………

“Ik sta op mijn recht zegt hij die ’t recht met voeten treedt.” Deze uitspraak las ik ooit ergens en schiet me steeds te binnen als het over Wilders gaat. Dat is namelijk precies wat hij doet. Met een beroep op de vrijheid van meningsuiting denkt hij hele bevolkingsgroepen te mogen discrimineren. Hij vergeet echter een paar essentiële zaken. Of nee, hij vergeet ze niet, hij trekt er zich gewoon niets van aan. Vrijheid van meningsuiting is een van onze grondrechten. En dat is maar goed ook. Maar onze Grondwet begint met een verbod op discriminatie. De essentie van grondrechten is, dat ze nevengeschikt zijn. De vrijheid van meningsuiting is niet belangrijker dan het discriminatieverbod. Maar dat is aan Wilders kennelijk niet besteed. Die vindt gewoon, dat hij zich aan het discriminatieverbod niet hoeft te houden omdat hij vrijheid van meningsuiting  heeft. En dat is dus heel erg fout. Hij begaat nog een andere denkfout. Vrijheid is niet onbegrensd. Ieders vrijheid wordt begrensd door de vrijheid van ieder ander. Dat betekent, dat we in ons handelen er ons altijd van bewust moeten zijn, dat we rekening hebben te houden met andermans vrijheid en rechten i.c. dus het recht niet gediscrimineerd te worden. Het vereist een bepaalde mate van beschaving met deze conflicterende uitgangspunten op de juiste wijze om te gaan. Inzien hoe ver je kunt en mag gaan. En niet iedereen heeft kennelijk dit beschavingsniveau. Maar wat mij in de discussie ook nog heeft verbaasd is dat het kennelijk zo is, dat politici uit hoofde van hun functie meer mogen zeggen dan anderen. Dat is niet alleen raar, het is volgens mij eigenlijk net andersom. Juist omdat aan uitspraken van politici doorgaans meer gewicht wordt toegekend dan aan uitspraken van anderen zouden politici zich er meer dan wie ook van bewust moeten zijn wat wel en wat niet gezegd kan worden. Het zal lezer dezes niet verbazen, dat ik de uitspraak van de Rechtbank een juiste vindt. Het gaat mij er niet om, dat er geen straf is opgelegd, de winst is, dat de rechter nu duidelijke grenzen heeft getrokken. Maar er komt hoger beroep, dus wordt vervolgd.

Zie ook:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier