h

Slotjes-Midden / Besterd

11 juni 2010

SP boekt een goed resultaat in Oosterhout

In totaal 3522 ( 11,7%) Oosterhoutse kiezers stemden SP. Hiermee zetten zij de SP, ook in Oosterhout, weer stevig op de kaart.

Lees verder
21 juni 2007

SP blijft tegen slopen

Sp blijft tegen slopen!
‘De SP is en blijft tegen slopen.’ Aldus fractievoorzitter Frans Huijsmans op vragen vanuit de afdeling. ‘Het blijft immers zonde dat je goedkope woningen sloopt waar mensen gelukkig zijn, als deze nog goed zijn op te knappen. Daarom zijn we nog steeds samen met de SP werkgroep Slotjes-Midden aan het bekijken of we een goed alternatief voor slopen kunnen aanbieden.’

Lees verder
28 mei 2007

Slotjes Oost zonder buurtwinkel

Slotjes Oost zonder buurtwinkel

Eind 2006 kwam de wijk Slotjes Oost zonder winkelvoorziening te zitten omdat
De EDAH aan de St. Antoniusstraat haar deuren sloot. Nettorama nam het over en zou binnen een paar maanden de winkel weer openen.
Maar.. in plaats van openen werd het dichtgetimmerd en niets heropend. Nettorama wil een nieuwe winkel wegzetten, maar hiervoor zijn er aanvullende eisen door de gemeente gesteld mbt het realiseren van woningbouw op deze locatie. Nettorama, Cires en de Gemeente zijn in gesprek om invulling hieraan te geven. Echt vlot gaat dit niet, zo is onze indruk. De laatste berichten zijn dat het nog wel minstens 1 tot 1,5 jaar kan duren voordat er een nieuwe winkel is, en dan nog moet alles meezitten.

Lees verder
28 oktober 2006

Vanaf 3-ton vrij op naam …..

SP Oosterhout: ‘Aap komt uit de mouw’

Lees verder
20 april 2006

Rechten van de huurder bij sloop van de woning (1)

Veel huurders is het al overkomen en anderen staat het nog te wachten: sloop of ingrijpende renovatie van hun woning. De rechten van huurders die met dergelijke plannen te maken krijgen, staan in het speciaal informatieblad 603 (ledenprijs € 1,75 inclusief verzendkosten) van de Nederlands Woonbond, www.woonbond.nl

Lees verder
5 februari 2006

Persbericht: Bewoners Slotjes-Midden gekwetst door artikel in Weekblad Oosterhout

“In het artikel van 1 februari in Weekblad Oosterhout” over de sloopplannen worden de bewoners van Slotjes-Midden als arme sufferds aangemerkt, die te laat wakker geworden zijn. De bewoners voelen zich hiermee gekwetst en tekort gedaan, bleek uit vele de reacties die we binnenkregen, aldus de Actie- en Werkgroep Slotjes-Midden/de Besterd van de SP.

Lees verder
25 januari 2006

De strijd in Slotjes-Midden is nu echt begonnen!!

Gisteravond is “uw gemeenteraad” toch akkoord gegaan met de sloop van uw huizen. Dit hadden wij al verwacht. De SP Oosterhout kan en zal zich hier niet bij neerleggen. We zullen niet zonder slag of stoot toestaan dat de bewoners van een wijk die nog een echte volksbuurt is uit elkaar gerukt wordt. Het is ontoelaatbaar dat de bewoners verspreid over Oosterhout moeten gaan wonen.

Lees verder
24 januari 2006

Werkgroep Slotjes-Midden spreekt in tijdens raadvergadering

Harry Szöke, voorzitter van de Actie- en werkgroep Slotjes-Midden / De Besterd heeft vanavond voorafgaande aan de raadsvergadering ingesproken.

Lees verder
24 januari 2006

Oosterhoutse SP steunt platform.

De Oosterhoutse SP-afdeling steunt het pas opgerichte platform Oosterhout tegen Sloop&Woningnood. De doelstellingen van het platform komen overeen met onze doelstellingen voor de wijk: Tegengaan van de sloop en een oplossing die de bewoners willen.

Lees verder
12 januari 2006

SP Oosterhout pleit voor afvoeren Slotjes-Midden van raadsagenda.

In een mail aan de fractievoorzitters van de Oosterhoutse raadsfracties heeft de SP Oosterhout er op aangedrongen het punt van de agenda te halen tot duidelijk is wat de bewoners exact willen. De SP blijft hiermee de strijd aangaan met en voor de bewoners om de wijk te renoveren in plaats van te slopen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier