h

Uit de Raad

18 december 2016

Raadsbijdrage uitvoering Participatiewet en toekomst WAVA

Foto: SP

Raadsbijdrage uitvoering Participatiewet en toekomst WAVA.

Lees verder
3 december 2016

Hoe zit het met de WMO in Oosterhout.

Beste mensen,

Lees verder
19 november 2016

Begroting 2017

BEGROTING 2017

Lees verder
15 november 2016

Begroting 2017

Voorzitter,

Lees verder
25 oktober 2016

RAADSNOTA AFSCHAFFEN VELVERGUNNING PARTICULIERE BOMEN

Foto: SP

In december 2013 heeft de Raad uitvoerig beraadslaagd over het toenmalige collegevoorstel de velvergunningsplicht voor particulieren aan te passen in die zin, dat alleen nog voor het vellen van bomen met een omvang van + 1,5 meter een vergunning nodig zou zijn. Ik zeg uitvoerig, want de notulen beslaan 27 pagina’s. Dit voorstel werd geamendeerd aangenomen met de stemmen tegen van D66, OF, SP, GL, GrBr, GBV en 1x GB. Het amendement hield in, dat dit pas zou ingaan na actualisatie van de monumentale bomenlijst. Uit de brief van het College blijkt dat die actualisatie in december gereed is, oftewel over 2 maanden.  Maar dat is een aantal partijen kennelijk nog niet genoeg en via deze extreme vorm van dereguleringsfetisjisme wordt nu voorgesteld de velvergunning voor particulieren maar helemaal af te schaffen.   De fractie van de SP is hier bepaald ongelukkig mee. We hebben destijds al tegen gestemd omdat we de verruiming  toen al te ver vonden gaan en dat gaat nu nog verder, dus zullen we weer tegenstemmen.

Lees verder
25 oktober 2016

Beleid Huishoudelijke hulp

Voorzitter.

Lees verder
25 oktober 2016

Stemverklaring Coulanceregeling HH

De motie die op 19 juli jongstleden door deze raad is aangenomen is glashelder:

Lees verder
25 oktober 2016

Duurzaamheidsagenda

DUURZAAMHEIDSAGENDA

Lees verder
25 oktober 2016

Raadsvergaderingen Oktober 2016

Raadsvergaderingen oktober 2016

Lees verder
24 september 2016

Terugblik raadsvergaderingen 20 en 21 september 2016

Een korte terugblik op de raadsvergaderingen van dinsdag 20 en woensdag 21 september.

Lees verder

Pagina's

U bent hier