h

Werkgroep SP werkt aan !GO

30 januari 2018

Poortactie Wava/GO

Op vrijdag 16 februari houden we een poortactie bij sociale werkvoorziening Wava/GO aan de Esdoornlaan/ Wilhelminakanaal Noord.

Lees verder
27 november 2007

Politiek op de werkvloer van !GO ……

Dinsdag 27 november sprak de werkgroep , net als in 2006, in op de raadsvergadering van Oosterhout om aandacht te vragen voor hoe het er in de praktijk aan toe gaat bij !GO. Op de publieke tribune brachten twee lange raadsvergaderingen lang werknemers van !GO de moed en het geduld op om te horen hoe de politiek denkt en besluiten neemt over hun bedrijf.
Net als in 2006 toen een Zwartboek werd uitgebracht hebben we ook nu een onderbouwd boekwerk uitgebracht, het Splinterboek dat aan het college van B &W en raadsleden is toegestuurd (van alle deelnemende gemeenten aan GR/WAVA /!GO).

Lees verder
17 november 2007

!Go. Wat is nu waar?????

!GOOnder de kop “ wat SP zegt is niet waar “ geeft BN De Stem alle ruimte aan de directeur en OR van !GO om zich weer lekker af te zetten tegen de werkgroep “SP werkt aan !GO”. De werkgroep “SP werkt aan !GO “ zou onjuiste informatie geven aan de medewerkers van !GO.

Lees verder
5 november 2007

!GO vaart een foute koers

Actie bij !GOMaandag 5 november stonden er weer SP-ers aan alledrie de poorten van!GO om een pamflet en het SP-blad Solidair, dat als thema heeft: ”Werknemers zijn geen wegwerpartikel “, uit te delen.
Reden hiervoor zijn de uitspraken die de directeur Lichtenberg op 4 september deed in BN De Stem.
Actie bij !GO

Lees verder
14 oktober 2007

Er is van alles en niks mis bij !GO

!GO

Om iedereen de gelegenheid te geven om te reageren op wat er bij !GO mis gaat op de werkvloer hebben we dit bericht geplaatst in de discussiehoek.

Lees verder
12 oktober 2007

Inloopavond !GO druk bezocht

Inloopavond !GO goed bezocht10 oktober 2007
Enkele tientallen medewerkers van !GO bezochten woensdagavond de inloopavond die de SP-werkgroep ‘SP werkt aan !GO’ hield in café De Koppelpaarden. Zij bespraken er met SP-Tweede-Kamerlid Paul Lempens en sectorbestuurster José Meijer van ABVA/KABO FNV hun situatie. Het was de tweede keer dat de SP-werkgroep een dergelijke bijeenkomst hield.

Lees verder
9 oktober 2007

Persbericht 9 oktober 2007: !GO

!GODe werkgroep “ SP werkt aan !GO” hield vanochtend om 07.00 uur opnieuw een poortactie bij !GO in Oosterhout. !GO is het bedrijf dat de sociale werkvoorziening voor een aantal gemeenten uitvoert. Er werd een pamflet uitgedeeld waarin wordt opgeroepen om te komen naar een inloopavond op 10 oktober a.s.

Lees verder
23 september 2007

Website “SP werkt aan!GO “

SP werkt aan !GODe website van onze werkgroep is momenteel niet bereikbaar. Inmiddels werken we aan een nieuwe website.Dit is extra hard nodig, want zoals bekend
is er weer van alles te doen over GR/WAVA en !GO.En natuurlijk willen wij u ook langs deze wijze informeren over onze activiteiten.
Wilt u iets laten weten of heeft u vragen aan de werkgroep dan kunt u dit via een email aan oosterhout@sp.nl schrijven.
Jan de Hoogh
Voorzitter wg “SP werkt aan !GO”

Lees verder
13 juli 2007

!GO

Sinds het uitbrengen van het zwartboek wordt pijnlijk duidelijk dat wat wij hierin schreven bewaarheid wordt. En het einde is nog lang niet in zicht. Inmiddels is duidelijk dat 150 arbeidsplaatsen bij !GO verdwenen zijn. Er wordt dus haast gemaakt om in financieel opzicht te redden wat te redden valt. Maar 7 miljoen euro is niet zo maar goed te maken.

Lees verder
7 februari 2007

Wij vertellen het wel!

Omdat de andere gespreksdeelnemers hier niet aan wilden heeft de werkgroep
“SP werkt aan !Go zelf een verslag gemaakt.
Wij kregen geen toestemming om het intern bij !GO op te hangen, dus hebben wij het geplaatst in weekblad Oosterhout en een persbericht gemaakt. Op 3 februari was hierover te lezen in BN De Stem
Op 6 februari tenslotte hielen wij met steun van SP leden weer een geslaagde poortactie waarin het verslag als pamflet werd uitgereikt.
Ook na ons gesprek bij !Go krijgen wij nog steeds berichten dat er steeds veel zaken fout gaan. Wij blijven dan ook gewoon bestaan, net zolang als het nodig is.
Op onze website houden wij u op de hoogte.
Wij vertellen het wel!

Lees verder

Pagina's

U bent hier