h

"Zorgen om zorg" inventarisatie

De SP Oosterhout ontvangt nog steeds negatieve berichten over zorginstellingen in de gemeente en heeft daarom besloten te starten met een inventarisatie. Op basis van de uitkomsten zal worden gekeken of en hoe we hierop verder actie kunnen ondernemen.

SP Oosterhout staat ervoor dat we de afspraak dat we Oosterhouters niet in de kou laten staan, nakomen.

Mocht u van mening zijn dat u niet de ondersteuning krijgt die u nodig heeft?
Dan kunt u daarvan hier een melding doen. Wij zullen hiermee aan de slag gaan.

Vul alstublieft uw naam, adres, eventueel uw telefoonnummer en uw e-mailadres in. Daarna kunt u in het tekstveld daaaronder uw klacht beschrijven. Vanzelfsprekend worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

Vul hier uw naam in
Vul hier uw adres in
Vul hier uw telefoonnummer in (optioneel)
Vul hier uw e-mailadres in
In het tekstvak kunt u een beschrijving geven van uw klachten of opmerkingen over zorg.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier