h

"Vrijheid en verbinding"

25 april 2005

"Vrijheid en verbinding"

In 2005 is het zestig jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereld- oorlog. Na vijf jaar bezetting was Nederland in 1945 weer een vrij land. Veel landen waren bij die wereldoorlog betrokken. Ook mensen uit Marokko vochten voor onze vrijheid.

Oude mensen herinneren zich de oorlog nog goed en vergeten de oorlog nooit. De oorlog heeft diepe indruk gemaakt. En het is goed om ons die geschiedenis te blijven herinneren. Omdat het laat zien wat we in ons land nooit meer willen: oorlog en vervolging. Mensen mogen nooit meer gediscrimineerd en vervolgd worden. Niet om hun geloof, niet om wat ze denken of zeggen en niet om hoe ze eruitzien.

Maar de geschiedenis van oorlog en bevrijding maakt ook duidelijk wat we in Nederland wèl graag willen: dat ieder mens meetelt en beschermd wordt door de wet. Dat niemand wordt onderdrukt en iedereen in vrijheid kan leven.

De vrijheid die Nederland nu al 60 jaar kent, is helaas niet vanzelfsprekend. We moeten er met elkaar voor zorgen dat iedereen kan delen in de vrijheid. En dat niemand er misbruik van maakt ten koste van anderen. Omdat vrede en vrijheid zo ontzettend belangrijk zijn, staan we er een keer per jaar speciaal bij stil: op 4 Mei.

Het is goed dat we op de vierde mei laten zien dat we iedereen dankbaar zijn die voor de vrijheid gevochten heeft waarvan we nu mogen genieten, wie we ook zijn . Het is een prachtig moment om Oosterhouters ontmoeten bij het bevrijdingsmonument en samen na te denken over samen leven. Daarom juicht de SP-Oosterhout het zeer toe dat de Marokkaanse gemeenschap in Oosterhout dit jaar ook meedoet aan de herdenking en voor het eerst tijdens de dodenherdenking bloemen legt bij het monument om zo hun landgenoten die in Nederland voor de vrijheid gestorven zijn te herdenken.

Laten we elkaar die dag de hand schudden.

SP - Oosterhout

U bent hier