h

Buurten op het Kanaleneiland

18 oktober 2010

Buurten op het Kanaleneiland

Zaterdag 16 oktober ging de SP op pad om de ZO-krant persoonlijk af te geven en een praatje te maken met de bewoners. O.a. in de Eggestraat en Gaffelstraat. De bewoners gaven aan dat ze het een fijne buurt vinden om in te wonen. Toch kan de inrichting van de woonerven verbeterd worden, want het oogt als een straat waar je vijftig kan rijden en dat gebeurt dan ook.

Buurten op Kanaleneiland

Er is een grote behoefte aan parkeerruimte voor de bewoners. Nu parkeert men op plaatsen waar dat officieel niet mag. Op een aantal van deze plaatsen kunnen wel parkeervakken gemaakt worden, en ook langs de Eggestraat is er ruimte om parkeervakken aan te leggen en hierdoor het zicht op de speeltuin te vergroten.

Bij de school wordt er te hard gereden en zijn er onveilige situaties.

In de spitsuren wil de buurtbus weleens voorbijrijden omdat deze dan al helemaal volzit, uitbreiding in de spitsuren?

U bent hier