h

NATIONALE BOOMFEESTDAG: SP PLANT BOMEN IN DE TEMPELIERSTRAAT

25 maart 2011

NATIONALE BOOMFEESTDAG: SP PLANT BOMEN IN DE TEMPELIERSTRAAT

Woendag 23 maart was het nationale boomfeestdag, een initiatief, dat al sinds 1957 bestaat en er op gericht is met name kinderen de waarde en het belang van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien. Om deze reden worden er dus sinds 1957 op deze dag overal in Nederland bomen langs straten en pleinen en in bossen en parken geplant.

Volgens de SP een waardevol initiatief, dat aansluit bij de zorg van de SP voor natuur en milieu en welzijn.
Nu de bewoners van de Loevensteinlaan en Tempelierstraat zijn geconfronteerd met het rooien van de prachtige bomen in hun straat en er in het kader van de herstructurering in hun straat dus sprake is van een ware kaalslag lag het voor de hand, dat de SP deze dag zou aangrijpen om nog iets van groen in deze straten terug te brengen. Deze mensen zien hun woongenot door het rooien van de bomen al aanzienlijk teruglopen, alsof de aanstaande sloop van de flats nog niet erg genoeg is.
Op deze boomfeestdag waren we in de wijk en hebben op een viertal plaatsen boompjes geplant, waaronder treurkersen, die symbool staan voor de treurnis door het verlies van de voorheen bestaand hebbende bomenpracht. Om het geheel nog meer op te fleuren hebben we boompjes "versierd" met viooltjes.
Je zou zo denken, dat dit een mooi initiatief was van de SP en we kregen dan ook van de wijkbewoners alleen maar positieve reacties. Diverse wijkbewoners deden zelfs spontaan mee en hielpen bij het planten.
Alleen dacht niet iedereen er zo over. Jan de Hoogh, onze fractievoorzitter in de raad had deze actie bij gelegenheid van de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 22 maart aangekondigd en dat leverde totaal onverwacht een aanvaring op met het Collge van B&W. Het College was namelijk van mening, dat "dat niet mocht, want van openbaar groen moet je afblijven".
Dat heeft ons er niet van weerhouden deze actie toch door te zetten. Het standpunt van het College is om diverse redenen uiterst merkwaardig te noemen. In de eerste plaats past onze actie geheel in het initiatief van de nationale boomfeestdag. Zoals gezegd gaat het er juist om op deze dag langs straten en pleinen bomen te planten om de mensen het belang van bomen in de directe leefomgeving te leren inzien en als dat niet mag, wat blijft er dan van zo’n boomfeestdag over?
Dat niet alle Colleges er zo over denken als in Oosterhout blijkt al wel uit het feit, dat de boomfeestdag al sinds 1957 bestaat, nota bene destijds op initiatief van Staatsbosbeheer!
Het wordt nog merkwaardiger als we er nog even Operatie Stofkam bijhalen, de toelichting op de bezuinigingsoperatie van vorig jaar. Daar lezen we:
"Vanuit de gedachte de buurt meer terug te geven aan de bevolking......" weliswaar geschreven in het kader van de halvering van de buurtbudgetten, maar toch!
Als de buurt dan vervolgens dat signaal oppikt mag dat weer niet.
Wie het volgen kan mag het zeggen.
Van enige constitentie op dit punt kunnen wij het College in ieder geval niet beschuldigen.
Hoe dan ook: de SP blijft betrokken bij het wel en wee van deze buurtbewoners en heeft door deze actie een duidelijk signaal af willen geven hoezeer haar het welzijn van de bewoners ter harte gaat.

Kees Driesse, voorzitter

U bent hier