h

SP is solidair met stakers bij WAVA!GO

25 september 2011

SP is solidair met stakers bij WAVA!GO

Op 7 juli was er de aftrap van een landelijke estafettestaking, georganiseerd door de vakbond Abvakabo FNV. Samen met de lokale bedrijfsledengroep werd deze actie voorbereid en uitgevoerd om aandacht te vragen voor de gevolgen van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen.

Na een demonstratieve optocht werd een petitie met handtekeningen overhandigd aan de voorzitter van de GR WAVA, dhr. Jan Peters waarin door de WSW-ers en WAJONGERS steun werd gevraagd van bestuur en directie!GO voor “

  • Handhaving van de CAO voor nu en voor in de toekomst
  • De VNG moet onderhandelen met de vakbonden over de CAO
  • De werkgever stort bij in het pensioenfonds als de plannen doorgaan
  • Het tegengaan van gedwongen ontslagen

Ook de secretaris van de Ondernemingsraad van WAVA !GO kreeg deze petitie aangeboden.

Aansluitend werd er nagepraat in de kantine en volgde er nog een luidruchtig protest om de bestuurders van de GR WAVA die op dat moment vergaderden bij !GO te laten horen dat hen ernst is.
De SP ondersteunde deze actie door samen met de vakbondsleden flyers uit te delen aan de poorten en mee te doen aan de demonstratie.
Naschrift:
Ondanks de duidelijke afspraken die met de directie van !GO zijn gemaakt en vastgelegd in een stakingsprotocol, ging het op Management en leidinggevend nivo toch blijkbaar mis in de bejegening naar de werknemers. De SP en Groen Links hebben hierover art. 41 vragen gesteld voor opheldering en om te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gaat voorkomen. Inmiddels zijn deze beantwoord door het College op de gebruikelijke wijze van het plaatsen van algemene opmerkingen, wordt vervolgd.
Jan de Hoogh

U bent hier