h

De ketting van solidariteit groeit!

2 oktober 2011

De ketting van solidariteit groeit!

Ketting van solidariteit groeitDe SP stond met een aantal leden zaterdagochtend 1 oktober op winkelcentrum Zuiderhout, s’middags was winkelcentrum Arkendonk aan de beurt om de ketting van protest tegen de bezuinigingsplannen van dit kabinet op de sociale werkvoorziening en uitkeringen van jongeren met een arbeidshandicap te laten groeien.

Inmiddels kunnen aan dit rijtje ook de protesten tegen de afschaffing van het Persoonsgebonden Budget en de grote bezuinigingen in de sociale zekerheid op 1 januari 2012 aan toegevoegd worden.
Uit de vele gesprekken die we hebben gevoerd tijdens deze actie blijkt wel dat velen vinden dat er een onrechtvaardige afwenteling is op de zwakste schouders. Ook noemden velen de aangekondigde extra bijdragen in de zorgpremie voor het basispakket dat steeds meer uitgekleed wordt en de verhoging van de eigen bijdrage betekent al gauw een extra jaarlast van 100 Euro per persoon. Onbegrip overheerst wat er zich momenteel afspeelt in Den Haag.
Ketting van solidariteit groeit
Eind dit jaar organiseert de SP een grote manifestatie waarin de ketting van handschoenen met een boodschap aan het kabinet inmiddels 10 km lengte heeft bereikt!

Jan de Hoogh

U bent hier