h

FIETSENSTALLINGEN WORDEN BLOEMENTUIN

7 november 2011

FIETSENSTALLINGEN WORDEN BLOEMENTUIN

De kwestie rond het fooienverbod voor de beheerders van de fietsenstallingen lijkt opgelost.
Volgens de directie van Wava/!Go zijn fooien nog steeds niet toegestaan, maar ”een bloemetje mag wel”.

Men ziet het al voor zich: de plaatselijke middenstand kan de vraag naar bloemen en vazen niet meer aan en de fietsenstallingen moeten worden verbouwd, want waar laat je anders al die vazen?
FIETSENSTALLINGEN WORDEN BLOEMENTUIN
Zo wordt de economie dus weer leven ingeblazen, de middenstand floreert, want iedereen geeft natuurlijk gehoor aan dit signaal en gaat massaal over tot aankoop van bloemen om de beheerders blijk te geven van hun waardering.
Goed bezig dus daar bij Wava/!Go.

Dit geeft maar weer eens aan, hoe belachelijk de redenering van Wava/!Go is!

Het feit, dat wij aandacht aan deze kwestie hebben gegeven heeft overigens tot heel wat publiciteit geleid. Omroep Brabant besteedde er aandacht aan en ook in BndeStem stond er een artikel over.
Ook waren wij op de radio te beluisteren en wel in Goedemorgen Nederland. Wie deze radiouitzending heeft gemist, of het nog een keer wil beluisteren: ga naar www.player.omroep.nl/?af1ID=13352341, na ongeveer acht minuten kun je horen,wat Jan de Hoogh en ik hierover te zeggen hadden.

De publiciteit rond deze kwestie heeft tenminste tot resultaat gehad,dat het bord met de tekst:” fooien worden hier niet op prijs gesteld” is verwijderd. Maar daarmee is de discussie helaas niet gesloten, de directie van Wava/!Go is niet van standpunt veranderd en de redengeving slaat nog steeds nergens op, met name de vergelijking met ambtenaren.
Inderdaad, ambtenaren mogen geen fooien aannemen, maar medewerkers van Wava/!Go zijn geen ambtenaren. Ambtenaren mogen zelfs helemaal geen geschenken aannemen, maar bloemetjes vallen in de visie van Wava/!Go dus kennelijk niet onder geschenken.
Wie het nog snapt mag het zeggen.

Hoe dan ook, de SP heeft als eerste het signaal opgepikt en heeft bij beide fietsenstallingen symbolisch een bloemetje bezorgd met een bijpassend vaasje. Hiermee wil de SP op de eerste plaats de beheerders een hart onder de riem steken en tevens nogmaals uitdrukking geven aan haar ongenoegen met de wijze waarop Wava/!Go haar mensen meent te moeten behandelen.

Kees Driesse, voorzitter

U bent hier