h

GEEN TOEKOMST ACHTER DE GERANIUMS

9 november 2011

GEEN TOEKOMST ACHTER DE GERANIUMS

Woensdag 8 november vond er in Tllburg een landelijke demonstratie plaats van medewerkers van de sociale werkvoorzieningen in Zeeland, Noord-Brabant, en Limburg. De twee acties vinden plaats onder het motto 'Geen toekomst achter de geraniums' en is gericht tegen het uitblijven van een cao en de afbraak van de sociale werkvoorziening in Nederland.

Het protest richt zich tegen de vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die geen loonsverhoging wil doorvoeren in de cao-onderhandelingen. Daarnaast zijn ook de huidige kabinetsplannen een grote zorg. De regering wil 70.000 van de huidige 100.000 arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening schrappen. Arbeidsgehandicapten zullen via de nieuwe wet Werken naar Vermogen vanaf 2013 op de reguliere arbeidsmarkt tewerkgesteld worden onder het wettelijk minimumloon. En de persoonlijke begeleiding, hard nodig om de uitstroom van een arbeidsgehandicapte naar een reguliere baan kansrijk te maken, wordt nagenoeg wegbezuinigd. Het risico is groot dat veel arbeidsgehandicapten daardoor uiteindelijk in de bijstand belanden en dus thuis achter de geraniums.

Actie GEEN TOEKOMST ACHTER DE GERANIUMS

Ruim 1300 medewerkers van de sociale werkvoorziening waren bereid om te staken en verzamelden zich in poppodium 013 in Tilburg. Ook vanuit Oosterhout was de actie goed voorbereid en vertrok een bus met ruim 70 stakers. Namens SP Oosterhout ging Jan de Hoogh, fractievoorzitter met hen mee. De sfeer zat er al gelijk goed in en eenmaal in Tilburg aangekomen werd de volle zaal meegevoerd door de aanstekelijk spelende band “Diep triest “. Hoofdbestuurders van de vakbonden ABVAKABO FNV en CNV maakten nog eens duidelijk waarom het nodig is om deze acties te houden, de tijd begint te dringen nu besluitvorming in de Tweede kamer over de Wet Werken Naar Vermogen er aan begint te komen. Een vertegenwoordiger van de VNG die het aan had gedurfd om uitleg te geven kon rekenen op zeer veel vragen, afkeuring en “actie, actie,actie”.Ook werd er nog een interactief stickerspel gespeeld en na afloop zat iedereen vol met stickers met de tekst “ laat kwetsbaar Nederland niet vallen”. Duidelijker kan niet tot uiting worden gebracht hoe belangrijk het is dat ook de SP opkomt voor hun belangen. Tot slot werd samen met Diep Triest een actielied gezongen waarvan de tekst voor zich spreekt:

“Geef ons een kans een toekomst op te bouwen. Breng vastigheid die nu ontbreekt. Beschaam niet langer ons vertrouwen. En laat ons niet meer in de steek.”

Op 10 december is er een afsluitende landelijke demonstratie in Den Bosch, hierover later meer.

U bent hier