h

MANIFESTATIE : ARMOEDE WERKT NIET

29 november 2011

MANIFESTATIE : ARMOEDE WERKT NIET

Het is al vaak gezegd: het kabinet Rutte legt de rekening van de crisis neer bij die mensen, die part noch deel hebben gehad aan het ontstaan daarvan en die het financieel al niet breed hebben.
De SP is en blijft een verklaard tegenstander van deze a-sociale plannen, die de zwakkeren in de samenleving het hardst treffen.

De bezuinigingen die dit kabinet met ons voorheeft treffen vooral jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden, mensen die werkzaam zijn in een Sociale Werkplaats. Maar ook chronisch zieken en gehandicapten dreigen het kind van de rekening te worden, evenals kinderen, die speciaal onderwijs nodig hebben. De zorgpremie stijgt terwijl tegelijk het basispakket wordt uitgekleed. De huurtoeslag gaat omlaag terwijl de hypotheekrente aftrek ongemoeid wordt gelaten en zo kunnen we nog even doorgaan.
En wat doet dit kabinet om de veroorzakers van de crisis aan te pakken?
Juist ....niets.
Gelukkig staat de SP niet alleen in haar verzet.
Samen met PvdA, Abvakabo, FNV Bondgenoten, Bijstandsbond, Wajong Centraal, Platform Verontruste Ouders, Walk of Shame, Rekening Retour, Terug naar de Bossen en andere maatschappelijke organisaties organiseert de SP op ZATERDAG 10 DECEMBER een manifestatie in de Brabanthallen in de Den Bosch om te protesteren tegen deze kabinetsplannen.
Hoe meer mensen hier aanwezig zijn, des te duidelijker kunnen we dit kabinet maken, dat deze plannen a-sociaal, fundamenteel onrechtvaardig en onacceptabel zijn.
Hierbij dus een oproep aan iedereen om op zaterdag 10 december massaal naar de Brabanthallen in Den Bosch te komen om samen met Emile Roemer, Job Cohen en anderen een vuist te maken tegen dit kabinet. Staatssecretaris Paul de Krom mag hier komen uitleggen waarom dit kabinet ervoor kiest de zwakkeren in de samenleving aan te pakken en de aanstichters van de crisis ongemoeid te laten.
De manifestatie duurt van 13.00 tot 16.00 uur. Naast toespraken zijn er muziek, cabaret etc.

Voor nadere informatie kunt u terecht op www.armoedewerktniet.nl
Hier vindt u ook informatie over het vervoer. Bij voldoende deelname bestaat namelijk de mogelijkheid van georganiseerd busvervoer gebruik te maken. Ook vindt u hiervoor een opgave formulier.

Voor verdere informatie kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij de afdeling Oosterhout van de SP via een mailtje naar oosterhout@sp.nl of telefonisch bij de voorzitter ( 06-52296102).

Kees Driesse, voorzitter SP afd. Oosterhout

U bent hier