h

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE

12 december 2011

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE

Graag nodigen we iedereen uit voor een nieuwjaarsreceptie, die we gaan houden op vrijdag 6 januari en wel in buurthuis De Bunthoef, Bloemenhof 2 in oosterhout. Aanvang is 20.00 uur.
Op deze nieuwjaarsbijeenkomst zijn ook niet-leden van harte welkom.

Een mooie gelegenheid elkaar (weer) eens te ontmoeten, bij te praten en elkaar natuurlijk een gezond en voorspoedig 2012 te wensen en ons op te maken voor een jaar waarin ingrijpende dingen staan te gebeuren, die ons allemaal raken en waarin wij als SP een belangrijke rol gaan vervullen als tegenwicht voor de steeds verder gaande afbraak van zo’n beetje alles waar wij voor staan.

Op naar een strijdbaar 2012 dus!!

Kees Driesse

U bent hier