h

WAVA!GO: Raad en OR, zwijgen a.u.b.

8 maart 2012

WAVA!GO: Raad en OR, zwijgen a.u.b.

De SP kreeg net voor de raadsvergadering van 27 februari de antwoorden van het College op onze art 41-vragen m.b.t. WAVA!GO. Fijn, en spraken uit dat gelet op het tijdstip van ontvangst dat we hierop op een ander moment terugkomen.

We lieten onze bijdrage dan ook ongewijzigd (Bijlage: Raadsnota eerste begrotingswijziging WAVA!GO ) waarin we aandacht vroegen voor het buitenspel zetten van de Raad en medezeggenschap van WAVA!GO om iets te mogen vinden van de gewijzigde begroting 2012 en het bedrijfsplan van WAVA!GO ondanks eerdere toezeggingen door het College.
Ook het schimmenspel over een extra beloning voor de regulieren, terwijl de medewerkers van de SW onder dwang hun bloemenfooike moesten inleveren kreeg van ons de nodige aandacht.

We spraken ook over het verblijfsgebied de Hoogstraat ( Bijlage: Raadsnota Hoogstraat )
De bewoners worden al jarenlang aan het lijntje gehouden en het College blijft beloofde maatregelen voor zich uitschuiven. Nu weer dankbaar gebruik makend van hun gezellige etentje met het College van Dongen over de N629, de weg Oosterhout – Dongen. Ondanks herhaald aandringen wilde / kon wethouder Willemsen niet aangeven hoeveel jaren de bewoners moeten wachten totdat de realisatie van een ongelijkvloerse kruising Hoogstraat – Heistraat een feit zal zijn.
We dienden een amendement in (Bijlage: Amendement Hoogstraat) dat alle ruimte bood om (tijdelijke) maatregelen te nemen die tegemoetkomen aan eerder gedane toezeggingen en besluiten. Alleen Groen Brabant, D '66 en Onafhankelijke Fractie steunden dit amendement en het haalde het dus niet.

Jan de Hoogh

U bent hier