h

Zwembad de Warande altijd open en Arkendonk dicht

29 maart 2012

Zwembad de Warande altijd open en Arkendonk dicht

Op 27 maart werd in de raad het masterplan Recreatieoord De Warande vastgesteld.Het is een mooi plan geworden dat ook een goede vervanging van zwembad De Blikken heeft opgeleverd en met een toevoeging van een extra bassin voor warm water voor speciale doelgroepen is ook deze hobbel genomen.

De SP staat echter voor zoveel als mogelijk behoud van voorzieningen in de wijken, zoals buurthuizen en bibliotheken.Daarom vinden we dat de optie zoals beschreven in het raadsvoorstel, om het zwembad Arkendonk nog zeker 20 jaar open te houden, realistisch is. Hierin stonden we echter alleen, reden dan ook om geen amendement in te dienen, maar wel om tegen het voorstel te stemmen.
Wel steunden we het amendement dat alle andere fracties indienden om extra voorzieningen aan te brengen zoals verwoord door de zwemverenigingen die een goed en financieel onderbouwd voorstel hadden ingediend. (Bijlage: Raadsnota zwembaden )
Buurthuis Heidehof/ De Wieken gesloopt
De snelle en helaas onomkeerbare sloop van deze buurtvoorzieningen wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan en hadden een stemverklaring opgesteld waarin we aangaven dat er andere tijdelijke invullingen mogelijk waren, zoals een verenigingsruimte voor de EHBO. (Bijlage: Raadsnota 028 Sloop Heidehof)

Jan de Hoogh

U bent hier