h

BESTUURSWISSELING

10 juli 2012

BESTUURSWISSELING

Bij gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering op 2 juli heeft Wilma van Oss haar bestuurslidmaatschap van onze afdeling neergelegd. Zoals in de uitnodiging te lezen viel was Wilma om gezondheidsredenen tot deze stap genoodzaakt.

Gelukkig blijft dit afscheid beperkt tot het bestuurslidmaatschap, want Wilma blijft wel actief voor de hulpdienst en blijft zich ook overigens inzetten voor onze afdeling.
Wilma was bestuurslid vanaf 2005.
Als we er een paar kenmerkende eigenschappen uit mogen lichten, dan zijn het wel haar tomeloze inzet en de manier waarop ze problemen te lijf gaat. "Geen berg zo hoog of ik kijk er tegen op", geldt niet voor Wilma, gewoon doen is het motto, niet zeuren en recht op het doel af.
Onnodig te zeggen – maar we doen het toch – is dat de SP, de afdeling en het bestuur Wilma heel veel dank verschuldigd is.
Zoals gezegd blijft Wilma gelukkig wel behouden voor de hulpdienst, die zij al vanaf 2006 voor haar rekening heeft genomen.
Met name hier heeft zij door haar inzet, deskundigheid en betrokkenheid niet alleen de SP "op de kaart gezet", maar ook vele rechtzoekenden kunnen helpen.

Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat wij in Mandy Barendregt een waardige opvolgster hebben gevonden en langs deze weg wensen wij Mandy veel succes en veel inspiratie !

Kees Driesse. voorzitter

U bent hier