h

Minima en declareren?

23 september 2012

Minima en declareren?

Integer handelen College? In de raadsvergadering van 18 september werd er opiniërend gesproken over het minimabeleid voor de komende jaren.

De SP wil dat de indexatie wordt toegepast, de Oosterhoutpas wordt gehandhaafd en er snel een regeling komt voor de kleine ondernemers
(Opinierend beleidsdocument minima beleid BL 0120064) Het was wrang om na alle ophef over het uitbundige declaratiegedrag van de burgemeester nu te praten over een beleid voor de minima waarbij de hand op de knip gehouden wordt. Op het einde van de raadsvergadering gaf de SP een toelichting
( Toelichting bij motie integer handelen) op haar motie “integer handelen” (SP Motie Integer handelen) die het handelen van het College op zowel 11 en 12 september tijdens de verkiezingen ter discussie stelde. Het College legde zowel de pers als de raadsleden een persembargo op tot het moment dat de stembureaus sloten. Bang als men was dat het BINGrapport over het declaratiegedrag van de VVD-burgemeester zou kunnen zorgen voor een negatieve publiciteit en er wellicht nog meer putdekseltjes zouden worden opengetrokken. Bovendien presteerde het College het om opnieuw de Raad op achterstand te zetten t.a.v. de pers waar het gaat om informatieverstrekking
Het College kwam niet verder dan te zeggen dat de verkiezingen een rustig verloop hadden moeten hebben en ging niet in op de overwegingen die in de motie genoemd werden. Vrijwel de gehele Raad bleef muisstil ( dat hebben we wel eens vaker meegemaakt wanneer de SP de vinger op de zere plek legt) en alleen Groen Links steunde de motie.

Jan de Hoogh
Fractievoorzitter

U bent hier