h

Na het VVD feest komt de kater….

13 september 2012

Na het VVD feest komt de kater….

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout hebben de verkiezingen van de Tweede Kamer naar hun hand gezet om de VVD goed te laten scoren en daarin lijken ze geslaagd te zijn.

Want wat is het geval? Het declaratiegedrag op het stadhuis en dan met name dat van burgemeester Huisman ( VVD ) is de afgelopen tijd onderwerp van gesprek en onderzoek geweest. De fractievoorzitters waren reeds voor de zomervakantie over e.e.a. geïnformeerd, maar beschikten niet over de stukken. Op dinsdag 11 september heeft het College de auditrapportage “inhoudelijke beoordeling rechtmatig gebruik van regelingen “en de second-opinion van Bureau Integriteit ( BING) vastgesteld en de aanbevelingen door BING overgenomen.
Dagblad BN De Stem heeft een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur en ontving op 11 september alle betreffende stukken. Echter, wel onder embargo tot dinsdagavond 12 september 21.00 uur. Waarom BN De Stem hiermee akkoord is gegaan is een raadsel, het heeft de kiezers van een objectieve berichtgeving voor en tijdens de verkiezingsdag bewust onthouden
De gemeenteraad ontving deze informatie op 12 september, ruim 14 uur later. En… ook onder hetzelfde embargo!
De uitkomsten van het BINGonderzoek zijn glashelder : er zijn vraagtekens te plaatsen bij het rechtmatig handelen dan wel handelen in de geest van en in een beperkt aantal gevallen was er sprake van onrechtmatig declaratiegedrag.
Dit alles had er toe kunnen leiden dat de VVD negatief in beeld zou komen, vooral plaatselijk maar ook zeker landelijk zou het een slechte publiciteit kunnen geven. Dus besloot het College om de kiezers in onwetendheid te laten, om de rust te bewaren in VVD-land.
Dit staat in schril contrast met de nieuwe gedragscode voor bestuurders die hetzelfde College op 25 juni 2012 heeft vastgestel, mede als gevolg van het BINGonderzoek.. Papier is geduldig, zo blijkt weer eens.
De SP is van mening dat de burgemeester naar zijn voorbeeldfunctie die hij heeft had moeten handelen waar het zijn declaratiegedrag betreft , juist omdat er ook een vacuüm was omdat hij nog niet in Oosterhout is gaan wonen, ondanks de wettelijke verplichting hiertoe. Het bestuurlijke proces waarin alles is verlopen verdient ook beslist geen schoonheidsprijs.
De SP vindt dat met het opleggen van een embargo tot het moment dat de stembureaus sloten het College zeer ernstig de fout is ingegaan met het achterhouden van belangrijke informatie voor de burger en zal dit in de raadsvergadering van 18 september aan de orde stellen door een motie hierover in te dienen.

Jan de Hoogh
Fractievoorzitter SP

U bent hier