h

TERUGBLIK VERKIEZINGEN

13 september 2012

TERUGBLIK VERKIEZINGEN

De verkiezingen zitten erop en hebben ons helaas niet gebracht wat we verwacht en gehoopt hadden.

Twee jaar oppositie voeren tegen het meest rechtse kabinet ooit hebben ons geen electorale winst gebracht.
De VVD is als winnaar uit de bus gekomen en dat is op z’n zachts gezegd uiterst merkwaardig. Het is toch het neo liberale beleid van de afgelopen dertig jaar geweest, waarin politici wegkeken en de markt ( met name de financiële markten) haar gang hebben laten gaan, dat tot de huidige crisis heeft geleid en juist de VVD is altijd een verklaard voorstander van dergelijk beleid geweest.
De SP heeft als enige partij vanaf het begin consequent voor dergelijk beleid gewaarschuwd en voorspeld, dat dat een keer fout moest lopen.
Hoe hebben wij gelijk gekregen, maar de kiezer heeft dat niet beloond.
Een stem op de VVD is in feite vragen om het beleid, dat de crisis veroorzaakt heeft voort te zetten maar een groot deel van de kiezers heeft dat niet begrepen! Of misschien wel begrepen, maar waren ze bang, dat hun verkregen machtspositie zou worden uitgehold door een partij die staat voor eerlijker inkomensverhoudingen en niet wil, dat de gevolgen van de crisis worden afgewenteld op de zwakkeren in de samenleving.
Misschien is het juist deze boodschap die in de campagne onvoldoende is overgekomen.
En dan de winst van de PVDA. Aan de ene kant is het goed, dat de PVDA behoorlijk onze kant is opgeschoven en een geluid heeft laten horen, dat voor een groot deel ons gedachtengoed is. Kennelijk spreekt ons gedachtengoed toch veel kiezers aan, maar de PVDA scoort ermee!
Het zou fijn zijn geweest, als de PVDA tien jaar eerder tot de huidige inzichten was gekomen. Dan hadden we samen een blok kunnen vormen om het tij nog tijdig te keren en niet nu achter de feiten aanhollen.
Hoe het ook zij: we blijven op 15 zetels en hoe we het ook wenden of keren, dat blijft teleurstellend.
Onze boodschap was en is goed, maar we ontkomen er niet aan eens heel goed na te denken of de boodschap niet anders verpakt moet worden.

U bent hier