h

Geneuzel in de ruimte en volksverlakkerij

28 oktober 2012

Geneuzel in de ruimte en volksverlakkerij

Fractieverslag 23 en 24 oktober 2012

Op 23 oktober had de SP een stemverklaring tot de wijzigingsverordening parkeerbelastingen 2012 en verordening parkeerbelastingen 2013 (Stemverklaring 079 Parkeerbelastingen)
De volle raadsagenda zorgde ervoor dat de afvalstoffenheffing Diftar een dag later werd behandeld.
Wie had gedacht dat alles hierover al was gezegd bij de voorgaande behandelingen kwam bedrogen uit. De SP volstond met het geven van een stemverklaring (Stemverklaring Diftar), we zijn tegen Diftar maar de wijze van vaststellen en hoogte tarieven was in orde, dus stemden we in dit geval voor. Veel partijen vonden het blijkbaar nodig om alles nog eens over te doen en verzandden in eigen waarnemingen over het ophalen van het afval en waren niet in staat om op hoofdlijnen te blijven. Een oproep van de SP aan de voorzitter om dit wel te doen werd instemmend beantwoord, maar even later ging het circus gewoon verder.

Het tweede gedeelte van deze avond was gereserveerd voor het vaststellen van de heffingsmaatstaf rioolheffing. De SP was fel tegen de verandering van de verdeelsleutel burgers-bedrijven waardoor de burgers in 2013 liefst 20 euro per jaar extra gaan betalen ten gunste van het bedrijfsleven (Rioolheffing
) en diende dan ook een amendement in om de verhouding 70 % burgers en 30% bedrijven in stand te houden, met als concessie het overnemen van een eenmalige korting voor een paar grootgebruikers (Amendement SP - verhouding 70 30 )

Ook de PVDA kwam met een voorstel om de 70-30 verhouding in stand te houden, zij het dat er in de onderlinge lastenverdeling van het bedrijfsleven geschoven zou worden. De samenwerking binnen de coalitiepartijen kwam hierdoor onder zware druk te staan, en dus ook het aannemen van het voorstel door de Raad. Want GB had al eerder laten weten niets te voelen voor het voorstel.

Een kleine schorsing van tien minuten om het amendement in juridische zin in orde te maken liep uit op een half uur en er was een wonder gebeurd. Het oorspronkelijke amendement van de PVDA verdween van tafel en er lag een nieuw, samen met VVD en CDA diende de PVDA een nieuw amendement in om de 70 -30 verhouding in stand te houden. Wel werd eventjes voor 1,2 miljoen euro een extra voorziening gevormd als overgangsmaatregel voor de categorie bedrijven!Deze werd met een kleine meerderheid aangenomen. De SP wilde aan deze volksverlakkerij niet mee doen en stemde dan ook tegen. Als een nachtkaars ging alles uit.

U bent hier