h

WISSELING VAN DE WACHT IN GEMEENTERAAD

8 november 2012

WISSELING VAN DE WACHT IN GEMEENTERAAD

Na ruim vier jaar raadslidmaatschap, waarvan de laatste twee jaar als fractievoorzitter heeft Jan de Hoogh moeten besluiten deze functie neer te leggen.

Het werk als gemeenteraadslid bleek steeds moeilijker te combineren met zijn overige werkzaamheden, zodat keuzes gemaakt moesten worden en deze afweging heeft Jan er uiteindelijk toe doen besluiten – met pijn in het hart – afscheid te nemen van de Gemeenteraad.
Gedurende zijn raadsperiode heeft Jan met niet aflatende ijver het SP geluid in de Gemeenteraad laten horen, hetgeen meerdere malen stevige confrontaties met met name de coalitiepartijen opleverde.

De SP – met name ook de afdeling - is Jan heel veel dank verschuldigd.

Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat in de opvolging van Jan is voorzien in de persoon van Mark Vissers.
Wij kennen Mark als bestuurslid en als lid van onze fractie in Provinciale Staten, waar hij de portefeuille financiën doet.
Mark blijft deze laatste functie bekleden en zal dus de resterende raadsperiode beide functies blijven combineren.
Naar verwachting zal Mark in de Gemeenteraadsvergadering van 13 november worden geinstalleerd.

Onnodig te zeggen, dat wij als afdeling heel blij zijn in Mark een waardige opvolger te hebben en wij wensen hem alle succes toe!

Kees Driesse, voorzitter

U bent hier