h

ALGEMENE LEDENVERGADERING

4 december 2012

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op woensdag 12 december 2013 a.s. houden we een Algemene Ledenvergadering en wel in Activiteitencentrum Slotjes, Slotjesveld 15, Oosterhout aanvang 20.00 uur.

De agenda is als volgt:

 • 1. Opening en welkom.
 • 2. Terugblik en vooruitblik.
 • 3. Verkiezing van Jan de Hoogh tot bestuurslid.
  Toelichting:
  Statutair is de fractievoorzitter automatisch lid van het afdelingsbestuur. Nu Jan de Hoogh zijn fractievoorziterschap heeft neergelegd is hij uit dien hoofde dus geen bestuurslid meer. Jan heeft te kennen gegeven graag bestuurslid te blijven, wat wij als bestuur van harte toejuichen. Hiervoor is dus wel een besluit van de ALV nodig.
  Mark Vissers is Jan als fractievoorzitter ogevolgd. Mark was al bestuurslid en blijft dat dus.
 • 4. Voorbereiding Gemeenteraadsverkeizingen 2014.
 • 5. Rondvraag
 • 6. Sluiting

Namens het bestuur: Kees Driesse, voorzitter

U bent hier