h

AFTRAP LANDELIJKE ACTIE VERHUURDERSHEFFING

23 januari 2013

AFTRAP LANDELIJKE ACTIE VERHUURDERSHEFFING

Aanstaande vrijdag 25 januari komt Emile Roemer naar Breda om de aftrap te geven voor de landelijke acties van de SP tegen de verhuurdersheffing.

De verhuurdersheffing is een heffing van 2 miljard euro, die dit kabinet aan de woningcorporaties heeft opgelegd.
Dat dit desastreus is voor de sociale woningmarkt mag duidelijk zijn.
Corporaties staan voor de keus om ofwel de huren te verhogen tot het maximale plafond of renovatie/nieuwbouw uit te stellen of beiden.
In alle gevallen is de huurder de dupe en gaat er ook nog eens veel werkgelegenheid verloren.
Alle reden dus om hier tegen in het geweer te komen.

Deze aftrap vindt plaats in de Nova Zemblastraat in Breda en wel van 15.00 tot 17.00 uur.
Voor deze wijk is gekozen omdat de huurders hier met succes in actie zijn gekomen tegn hun “schimmelwoningen”. De huren zijn bevroren, er komt meer onderhoud en de huurders krijgen voorrang bij woningtoewijzing.

En omdat actievoeren met een lege maag zeker bij deze temperaturen geen pretje is: er is boerenkool met worst !!

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd !!

Voor verdere informatie over de verhuurdersheffing: kijk even op www.sp.nl/huren.

U bent hier