h

BRAINSTORM AVOND

23 januari 2013

BRAINSTORM AVOND

Zoals al in de vorige editie van Extra Lokaal stond aangekondigd zijn we begonnen met de voorbereiding van de verkiezingen voor de Gemeenteraad van 2104.

We hebben nu een zetel in de Raad en willen er alles aan doen dat zetelaantal uit te breiden.

De eerste twee stappen die genomen moeten worden zijn het opstellen van ons verkiezingsprogramma en het opstellen van de kandidatenlijst.

Dat gaat niet zonder de inbreng van onze leden.

Vandaar dat we jullie uitnodigen voor – wat we genoemd hebben – een brainstorm avond, die plaats vindt op 30 januari a.s te 20.00 uur en wel in Activiteitencentrum Slotjes, Slotjesveld 15.

Op deze avond willen we met jullie filosoferen over de inhoud van ons komende verkiezingsprogramma: wat willen we met Oosterhout, welke voorstellen gaan we formuleren om in Oosterhout het door ons gewenste beleid mogelijk te maken, welke altenatieven voor het huidige beleid kunnen we aandragen etc. etc.
Iedereen kan op deze avond zijn/haar ideeen kwijt hoe dit vormgegeven zou kunnen worden.
We hopoen dan ook op een grote opkomst.

Wie zijn/haar geheugen wil opfrissen: ons huidige verkiezingsprogramma vind je op www.oosterhout.sp onder: SP 2010-2014 in de linker kolom.
Het is wel aan te bevelen dit nog eerst door te nemen. We hoeven het wiel niet twee keer uit te vinden en dan kunnen we gericht kijken waar aanpassing/aanvulling.wijziging noodzakelijk is.

En natuurlijk hopen we op deze avond ook veel leden te mogen begroeten, die overwegen op de kieslijst geplaatst te willen worden. Daarover beslissen we in een later stadium op een Algemene Ledenvergadering.
Deze avond kan dan tevens benut worden om informatie te geven over wat het raadswerk zoal inhoudt.

Kees Driesse

U bent hier