h

ALGEMENE LEDENVERGADERING

4 april 2013

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zoals in de laatste “Extra Lokaal “ al stond aangekondigd houden we op
4 april a.s. een Alemene Ledenvergadering.

De locatie wordt :

AC DE BUNTHOEF, BLOEMENHOF 2, 4904 CA OOSTERHOUT

Aanvang 20.00 uur

De agenda:

  • 1. Opening
  • 2. Bestuursverkiezing
    Deze bestuursverkiezing vloeit voort uit het feit, dat Willem Gorissen heeft moeten besluiten zich uit het bestuur terug te trekken en naast het opvullen van deze vacature zijn we op zoek naar uitbreiding van het bestuur.
  • 3. Bespreking en discussie van en over de voorstellen “Naar een democratische economie en samenleving”
  • 4. Rondvraag
  • 5. Sluiting

U bent hier