h

Restyling Activiteitencentra

24 september 2016

Restyling Activiteitencentra

Restyling Activiteitencentra 

RV 20-9-2016

Het belang dat de SP hecht aan buurthuizen, die we momenteel activiteitencentra noemen, mag voor iedereen bekend worden geacht. Buurthuizen zijn de spil in een wijk, de plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen ondernemen en terecht kunnen met vragen van diverse aard.

Met de SP in de coalitie is het dan ook niet verwonderlijk dat deze buurthuizen weer een impuls krijgen. Maar dat doen we natuurlijk niet alleen, en al zeker niet zonder medewerking van onze coalitiepartners. Het sociale gezicht van dit College krijgt zo weer een beetje méér smoel, zo ziet u maar, het kan dus wel.

Vanuit het belang van buurthuizen bekeken is het ons inziens logisch dat de huiskamer van de wijk uitnodigend wordt ingericht, daar voorziet dit voorstel in naar onze mening.

Na jaren van discussie is het nu tijd om zowel gemeentelijk beleid als initiatieven van buurtbewoners te faciliteren waar het kan, te ondersteunen en actief aan te sturen waar nodig, vanuit bijvoorbeeld het oogpunt van maatschappelijke ondersteuning.

Het initiatief zal de ene keer bij buurtbewoners of vrijwilligers liggen, in andere gevallen bij professionals. De gemeente ambtenaren moeten blijven proberen ruimte te creëren binnen regels en budget om zoveel mogelijk plannen doorgang te laten vinden. Buurtbewoners, gemeentelijk buurtbeheer, buurtcoördinatoren en maatschappelijke ondersteuning vloeien zo samen op de plek waar vragen, wensen en behoeftes liggen.

Motivatie vormt daarbij de broodnodige brandstof, het is dus van belang daar zuinig mee om te springen en te voorkomen dat bureaucratie leidt tot demotivatie. We zijn op zoek naar een balans tussen de tendens om activiteitencentra te gebruiken voor gemeentelijk beleid en de van oorsprong sociale functie van deze centra. Dat begint met een plek waar je je, naast je eigen huis, óók thuis kunt voelen, een plek waar je met andere buurtbewoners activiteiten kunt ontplooien maar ook sociale vraagstukken kleinschalig en informeel bespreekbaar kunt maken, waar je gehoor kunt vinden bij medebewoners en professionals, die de ene keer een luisterend oor kunnen bieden en een andere keer de steun kunnen verlenen die op dat moment gevraagd wordt.

Het belang van burgerparticipatie is hier wat ons betreft duidelijk; Alle medegebruikers dienen vanaf het begin bij het project te  worden betrokken, zoals het ook in de Nota ook staat. Daarom vragen we het College als aanvulling op onze verhelderingsvragen om hier even dieper op in te gaan, de beoogde functie van de activiteitencentra vraagt ons inziens om een iets uitgebreidere beschrijving van de passage onder het kopje burgerparticipatie, zoals bijv. bij de actualisatie van de nota buitenspelen is gedaan, zodat de mede gebruikers ook expliciet,  een plaats krijgen in dit voorstel.

Dat gezegd hebbende zal het niemand verbazen dat we van harte zullen instemmen met dit voorstel

Tot zover

Reactie toevoegen

U bent hier