h

Begroting 2017

19 november 2016

Begroting 2017

BEGROTING 2017

De november vergadering van de Gemeenteraad  stond vrijwel uitsluitend in het teken van de begroting 2017-2012. Ook stonden de 2e Concernrapportage en de richtlijnen verbonden partijen 2018 op de agenda. Noch door ons, noch door de overige partijen werd aan deze laatste twee agendapunten veel aandacht besteed.

Om kort te gaan: wij hielden aan de behandeling van de begroting een goed gevoel over.  De begroting gaf blijk van realiteitszin en dat wisten wij wel te waarderen. Wij hadden dan ook een positief ingestelde bijdrage. Belangrijker nog: wij hebben drie moties ingediend, die niet in stemming behoefden te worden gebracht omdat door het College toezeggingen werden gedaan, waardoor aan onze verzoeken tegemoet werd gekomen. De eerste betrof het instellen van een revolverend groenfonds om inhoud te geven aan het verbeteren van het milieu. De tweede motie ( samen met Groen Links ) behelsde het verzoek tot het doen van onderzoek naar de effecten van de cumulatie van eigen bijdragen in de zorg in relatie tot mogelijke zorgmijding. De derde ( samen met Groen Links en de PvdA ) betrof de al zo lang slepende kwestie Oostquartier in Oosteind en een oproep aan het College om te onderzoeken wat er nodig is om het conflict tussen VBO en de buren blijvend op te lossen. We maakten er in onze bijdrage ook melding van, dat we signalen hebben gekregen,  dat er bij Wava/!GO sprake was van schending van werknemersrechten. De toezegging van de wethouder om dit aan te pakken stemde ons tot tevredenheid. Toen we tenslotte ook nog mochten horen , dat de door ons zozeer gewenste leegstandsverordening er gaat komen konden we met een goed gevoel naar huis. Daar bleef dan vervolgens weinig van over als je thuiskomende moet constateren, dat het met de verkiezingen in Amerika de verkeerde kant opgaat en je de volgende dag wakker wordt met een kater omdat het worst case scenario werkelijkheid is geworden.

Lees hier de bijdrage van Alexandra Beekers .

Reactie toevoegen

U bent hier