h

Terugblik Raadsvergadering januari 2017

30 januari 2017

Terugblik Raadsvergadering januari 2017

 

Deze raadsvergadering had slechts een onderwerp, dat er echt uitsprong, nl. de voorgestelde deregulering van de APV. Er waren een aantal redenen waarom we ons niet konden vinden het voorstel. Niet dat we tegen deregulering op zich zijn, het schrappen van overbodige regels is natuurlijk nooit verkeerd. Maar in het raadsvoorstel moesten we lezen, dat meer de nadruk komt te liggen op zelfredzaamheid in geval van overlast en daar zijn we allerminst van gecharmeerd. Ook is ervoor gekozen om pas na het vaststellen van de gewijzigde APV in overleg te gaan met de maatschappelijke partners en wij waren er voorstander van eerst dat overleg te voeren en pas daarna tot aanpassing over te gaan. Voor ons genoeg redenen om tegen te stemmen. Maar de meerderheid van de Raad dacht er anders over. Wel werd nog unaniem een amendement aangenomen om niet nu al tot verruiming van de openingstijden van de horeca over te gaan, doch eerst de evaluatie van de nog lopende pilot af te wachten.  Lees hier onze volledige bijdrage.

Reactie toevoegen

U bent hier