h

Starters-, blijvers- en duurzaamheidslening.

22 maart 2017

Starters-, blijvers- en duurzaamheidslening.

Foto: SP

Voorzitter

Vorig jaar op 24 mei stond de woonvisie op de agenda.

We hebben toen samen met GroenLinks een amendement ingediend om te bewerkstelligen dat naast de starterslening ook de mogelijkheid voor het aangaan van een blijvers lening aan de woonvisie zou worden toegevoegd.

Wij waren destijds al van mening dat wanneer de landelijke overheid erop aanstuurt dat mensen langer thuis moeten wonen om kosten van met name de langdurige zorg beheersbaar te houden, diezelfde overheid ook de gelegenheid zou moeten bieden om mensen hierbij financieel te ondersteunen.

Vervolgens werden we na de zomer van 2016 geconfronteerd met wijzigingen in het BBV en met een beduidend lager waterverbruik dan was geprognosticeerd wat ertoe leidde dat de afgesproken verhouding rioolheffing ook naar onze mening niet langer houdbaar was.

We hebben toen de coalitieafspraak van de verhouding van de verdeling van de kosten losgelaten, maar natuurlijk niet zonder tegenprestaties van de coalitiepartners te vragen.

Voorzitter de mogelijkheid tot het aangaan van een blijverslening was één van de tegenprestaties die we verzilverd wilden zien. Ook de duurzaamheidslening is er daar één van. Betreft deze duurzaamheidslening hebben we als SP fractie namelijk diverse keren aangegeven dat we graag daden zien, dat het niet bij woorden moet blijven.

Duurzaamheid is belangrijk voor ons, maar vooral ook voor de generaties na ons. Het signaal wat we nu afgeven als raad is dat we het belang niet langer alleen benoemen, nee we bieden inwoners nu ook een concrete mogelijk tot financiële ondersteuning en daar zijn we tevreden mee voorzitter.

Wat betreft de starterslening willen we wel even een kanttekening plaatsen,

Het doel van de starterslening is het faciliteren van een grotere leencapaciteit voor starters en het bevorderen van de  doorstroming op de woningmarkt.

Laten we voorop stellen dat de woningmarkt wordt gevormd door alle woningen, zowel huur als koopwoningen

De huurmarkt is qua doorstroming minstens zo uitdagend als de markt voor koopwoningen zo niet uitdagender. Zoals u wellicht weet voorzitter zijn de wachttijden voor met name sociale huurwoningen erg lang. Veel te lang naar onze zin. Dus ook in deze markt is doorstroming van belang.

Uit de beantwoording van onze sjabloonvraag of doorstromers ook in aanmerking voor de starterslening komen kregen we het volgende antwoord:

Doorstromers die nog nooit een eigen woning in bezit hebben gehad kunnen in aanmerking komen voor een starterslening. Zij zullen dan een (sociale) huurwoning vrijmaken.

In dit geval vindt dus doorstroming plaats van de markt voor huurwoningen naar de markt voor koopwoningen. Maar in de nota kunnen we lezen dat er bij de verkoop van een nieuwbouwwoning hoegenaamd geen doorstroming plaatsvindt. Dit is naar onze mening tegenstrijdig, want hier is dus wel degelijk sprake van doorstroming. Wij vragen ons dan ook af: Waarom zouden huurders die willen doorstromen naar een nieuwbouwwoning niet in aanmerking kunnen komen voor een starterslening?

Immers het doel doorstroming op de woningmarkt wordt dan nog steeds behaald, al is het in dit geval doorstroming van huurmarkt naar de markt voor koopwoningen

Voorzitter daarom zullen we dan ook een amendement indienen om dit onderscheid te schrappen, ik zal me beperken tot het besluit….

Reactie toevoegen

U bent hier