h

Bijdrage WMO Ontwikkelagenda

18 mei 2017

Bijdrage WMO Ontwikkelagenda

Voorzitter,

Wij van de SP vinden dit een goede en sympathieke ontwikkelagenda. Zoals het ontwikkelgedeelte van de titel al zegt, zijn we er nog niet, maar we zijn zeker op de goede weg.

Allereerst een opmerking over het participatieproces bij deze ontwikkelagenda: Het betrekken van de raad bij de dagelijkse bezigheden van de verschillende zorg- en cultuuractiviteiten in Oosterhout door middel van de zogenaamde meeloopstages is ons zeer goed bevallen. Een interessant kijkje in de keuken bij bijvoorbeeld Surplus en H19 zodat men als raadslid kan zien wat de verschillende initiatieven in de praktijk inhouden in plaats van deze alleen maar op papier genoemd te zien.

Het is zeer motiverend om te zien hoe hard en enthousiast de organisatoren en vrijwilligers werken. Daar komt ook nog eens bij dat door deze activiteiten het sociale netwerk van deelnemers wordt uitgebreid, ze zoeken elkaar ook buiten de bijeenkomsten op voor een praatje of een kop koffie, informeren bij de organisatie als er iemand van de groep ontbreekt en gaan bij elkaar langs als er iemand ziek is. In deze maatschappij waar zelfredzaamheid zo op de voorgrond staat, is dit een goede ontwikkeling. Bij deze daarom een groot en welverdiend compliment voor de mensen die de vele prachtige en nuttige initiatieven op poten hebben gezet!

Nu we het toch over zelfredzaamheid hebben, willen wij het college nog een aantal aandachtspunten meegeven:

De Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid heeft onlangs het rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’ uitgebracht waarin gesteld wordt dat lang niet iedereen onder alle omstandigheden in staat is tot zelfredzaamheid op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Wij verwachten dat het college hier voldoende aandacht voor blijft houden en de zelfredzaamheid van de Oosterhouters niet voor lief neemt zoals dat volgens het rapport van de WRR vaak gebeurt vanuit de overheid.

Een ander punt dat volgens de SP aandacht verdiend zijn de zorgmijders. In de bijlage van de ontwikkelagenda is te lezen dat in 2016 10% van de Nederlanders om financiële redenen zorg gemeden of uitgesteld heeft, omdat zij op dat moment het bedrag dat ze moesten betalen door het verplichte eigen risico niet wilden of konden missen. Dit percentage is licht gestegen in vergelijking met 2015. Wat ons betreft een zorgelijke ontwikkeling en we zouden dan ook graag een reactie van het college willen over de aanpak hiervan in Oosterhout.

Wat betreft de samenwerking rondom inwoners, vinden wij het goed om te lezen dat er niet alleen binnen de grenzen van het eigen gemeentehuis op het gebied van wonen, zorg en welzijn wordt gekeken naar een integrale aanpak. Ook daarbuiten is er in de ontwikkelagenda aandacht voor het ruimte geven aan professionals om elkaar te vinden en met elkaar te kijken wat een persoon met complexe problematiek, samen met zijn netwerk, nodig heeft en wanneer. Daarnaast wordt er ook een pilot gestart om te onderzoeken welke verbindingen zijn te leggen tussen beleidsinstrumenten en regelingen. Wat ons betreft een goede zaak.

Dan het puntje dagbesteding: hier lezen wij dat momenteel de capaciteit in Oosterhout niet voldoende is, waardoor Oosterhouters in de regio moeten zoeken naar passende dagbesteding. Omdat het ons inziens fijn is wanneer mensen voor dagbesteding in hun eigen woonplaats terecht kunnen, willen wij graag van het college weten of er iets ondernomen wordt om het capaciteitsprobleem in Oosterhout op te lossen?

De mantelzorgers en vrijwilligers: niet voor niets in de ontwikkelagenda aangeduid als het cement van onze samenleving. Zoals aan het begin van onze bijdrage al aangegeven: Deze mensen doen verschrikkelijk belangrijk werk en het is dan ook goed om te zien dat de toenemende vraag naar mantelzorgondersteuning en informele (vrijwilligers)zorg een aandachtspunt is. Maar tevens zien wij vermeld staan dat circa 50% van de mantelzorgers rondom dementerenden aangeeft overbelast te zijn. Wij gaan er als SP vanuit dat dit toch zeker ook een aandachtspunt is bij het college?

Tot slot het Sociale Wijkteam. De fractie van de SP heeft zich altijd al afgevraagd of het inzetten van generalisten in de wijkteams wel voldoende zou zijn. En laten wij nu in de bijlage van de ontwikkelagenda lezen dat volgens aanwezigen van een bijeenkomst met maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van inwoners en cliënten, het efficiënter en effectiever zou zijn om specialisten en experts aan de voorkant te zetten. Graag een reactie hierop van het college.

En nu we het toch over het Sociale Wijkteam hebben, willen we toch ook nogmaals benadrukken dat we het niet wenselijk vinden dat ze te bereiken zijn via een betaald nummer, omdat dit een extra drempel opwerpt die niet nodig is.

Tot zover, voorzitter.

Reactie toevoegen

U bent hier