h

Opvang en bescherming in regio Breda vanaf 2020.

15 januari 2018

Opvang en bescherming in regio Breda vanaf 2020.

Bijdrage Opvang en bescherming en regio Breda vanaf 2020

Voorzitter,

Voor ons ligt een nota boordevol goede ideeën. De doelstelling dat in Oosterhout na de doordecentralisatie een goed voorzieningenniveau zal zijn op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen, is wat de SP betreft een prima uitgangspunt.

Graag zouden wij het college nog wel een aantal aandachtspunten willen meegeven:

Wat de SP betreft mag de focus die in de nota ligt op preventie nog wel wat meer aandacht krijgen. Goede samenwerking tussen alle betrokken partijen zoals professionals, het sociale netwerk maar ook bijvoorbeeld leraren, budgetcoaches en de huisarts is hierbij wat ons betreft van groot belang. Op tijd signaleren van problemen kan uithuisplaatsing voorkomen en dat is voor iedereen beter, daarom dienen wij de motie van de VVD mee in. Vooral als het gaat om gezinnen met kinderen hopen wij dat het college extra inspanning zal leveren zodat deze kwetsbare groep niet letterlijk en figuurlijk in de kou komt te staan.

De SP vindt het tevens van belang dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zullen zijn voor onder andere preventie, nazorg in de wijken en de begeleiding van mensen die zelfstandig gaan wonen. Helaas wordt de verdeling van het centrale budget pas in 2018 bekend en kunnen we daar nog weinig over zeggen. Iets wat we wel graag aan de orde willen stellen is dat ons het bericht bereikte dat er uitstel van de plannen dreigt vanuit het ministerie tot 2022. Graag een reactie van het college over of zij dit signaal van uitstel ook hebben opgevangen en zo ja, hoe zij daar mee om zullen gaan. Laten we het dan op zijn beloop of gaan we toch alvast iets ondernemen?

Dan het punt van de opvang. Momenteel zit het meldpunt voor maatschappelijke opvang in Breda, Centraal Onthaal. Hoe gaat het college om met de verschillende doelgroepen die er zijn onder de mensen in de maatschappelijke opvang? In ’t IJ in Breda zitten bijvoorbeeld verslaafden en reguliere daklozen door elkaar heen. Dat lijkt de SP geen wenselijk scenario en wij zouden graag een reactie van het college horen hoe zij hierover denken en of zij dit in Breda eventueel kunnen aankaarten?

Tot slot wil de SP het ook nog hebben over de zogenaamde ‘goede landing in de wijk’. De woonplek in Breda die wij hebben bezocht voor mensen met schizofrenie, of zoals zij zelf zeggen ‘mensen met een verhoogde psychotische kwetsbaarheid’, was een prima voorbeeld van hoe wij als SP de in de nota genoemde ‘goede landing in de wijk’ voor ons zien.

Er is eerst een avond georganiseerd voor alle mensen in de wijk, waar de begeleiding, ouders, maar ook een specialist op het gebied van schizofrenie aanwezig waren om alle vragen te beantwoorden. Hierdoor is niet alleen het stigma wat op deze ziekte rust, maar ook de onrust en het gevoel van onveiligheid in de wijk die zou kunnen ontstaan door onbegrip, voor een groot deel weggenomen. De buurtbewoners zijn vanaf het begin betrokken bij de mensen die op de woonplek zijn komen wonen. De buurt wordt door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden, de buurtbewoners worden betrokken bij activiteiten op de locatie en er zijn zelfs een paar vrijwilligers uit de wijk die kleine activiteiten in de stad ondernemen met de bewoners. De SP wil dan ook het college van harte aanraden om te kijken naar dit soort goede voorbeelden in de regio en deze waar dat mogelijk en nodig is, over te nemen en in te zetten.

Tot zover, voorzitter.

Reactie toevoegen

U bent hier