h
16 juni 2011

SCHALIEGASWINNING EN OOSTERHOUT

De vraag naar olie en gas neemt wereldwijd nog steeds toe. Alternatieve energiebronnen kunnen deze toenemende vraag helaas nog niet opvangen, de bestaande olie - en gasvoorraden zijn ook niet onuitputtelijk en afhankelijkheid van olie- en gasexporterende landen, waar vaak bedenkelijke regimes aan het bewind zijn is ook geen echt plezierige gedachte.

Lees verder
6 juni 2011

Geld verdringt mensen bij WMO en WAVA!GO

De gevolgen van de komst Wet Werken Naar Vermogen: In de sociale werkplaatsen zullen 60.000 banen verloren gaan. Wie nu nog op de wachtlijst voor de sociale werkplaats staat, komt er waarschijnlijk nooit in. Werknemers die bij een reguliere werkgever gaan werken, verdienen minder dan het minimumloon en krijgen geen baangarantie. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte jonggehandicapten krijgen minder uitkering en moeten hun spaargeld inleveren. Bijstandsgerechtigden krijgen geen uitkering meer als een ander in het huishouden wel wat verdient.

Lees verder
28 mei 2011

Oranjewoud heeft geen respect voor democratie

De gemeenteraad van Oosterhout nam op 19 april het besluit om het raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Beneluxweg Zuid af te wijzen.

Lees verder
28 mei 2011

Ondernemingsraad !Wava GO buitenspel

A.s. maandag krijgen dagelijks bestuur en directie van !Wava Go bezoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom.

Lees verder
25 mei 2011

Fractieverslag 17 en 18 mei

Op 17 mei spraken we opiniërend over de Visie en missie Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en op 18 mei over het Santrijngebied

Lees verder
24 mei 2011

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur nodigt jullie van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op donderdag 9 juni a.s. om 20.00 uur en wel in wijkcentrum Dommelbergen (winkelcentrum Arkendonk).

Lees verder
24 mei 2011

BEZOEK TWEEDE KAMER

Het leek ons een goed idee om samen met elkaar eens "iets leuks" te doen.
Als SP-ers staan we allemaal voor hetzelfde ideaal en daar werken we hard voor, maar de boog hoeft niet altijd gespannen te staan en een keer gezellig informeel met elkaar op pad is een prima gelegenheid elkaar (beter) te leren kennen en als zo’n uitje dan tegelijk ook nog een beetje leerzaam is slaan we twee vliegen in een klap.

Lees verder
23 mei 2011

SP: STEL IN WMO DE MENS CENTRAAL

Op dinsdag 17 mei behandelde de Gemeenteraad de nota "Visie en missie Wet Maatschappelijke Ondersteuning", kortweg WMO genoemd.
In deze nota gaf het College van B&W haar visie voor het WMO beleid over de jaren 2012-2015.

Lees verder
30 april 2011

Fractieverslag 19 en 20 april

"Kinderen van de rekening"
Met deze woorden opende de SP 19 april haar bijdrage (link ) op het raadsvoorstel om de km grens voor het ophalen en thuisbrengen van een groep kinderen van basisschool De Wissel van 2 naar 6 km te brengen.

Lees verder
29 april 2011

Achterkamertjespolitiek

Het zal niemand ontgaan zijn dat de voorgestelde verhuizing van de voetbalvereniging TSC naar de Contreie de gemoederen flink bezighoudt.

Lees verder

Pagina's