h
26 januari 2011

CURSUS HEEL DE MENS

Zoals bekend verzorgt het landelijk scholingsteam tal van cursussen, maar de cursus politieke basisvorming wordt door de afdelingen zelf verzorgd. Deze cursus behandelt het beginselprogramma van de SP, HEEL DE MENS, waarin de kernvisie van de SP is neergelgd, samen met de hoofdtaken om die visie te realiseren.

Lees verder
22 december 2010

Geen nieuwe cultuurtempel: De Bussel blijft!!!!!!!!!!!!!!

De SP hamerde er al vele jaren op om geen nieuw Huis voor Cultuur te realiseren. Dit geldverslindende prestigeproject is nu eindelijk van de baan. Onze redenen tegen het Huis voor Cultuur in de voorgestelde vorm worden vrijwel 1-op-1 overgenomen door het College.

Lees verder
22 december 2010

NIEUW MELDPUNT KLACHTEN VLIEGLAWAAI

Op initiatief van de Noord Brabantse SP-Statenfractie is er een nieuw site in de lucht waar inwoners van Noord-Brabant klachten over vlieglawaai kunnen melden: www.vlieglawaai.nl

Hier kan iedereen, die (over)last ondervindt van vlieglawaai dit melden.
Het maakt niet uit, of het om militaire vliegtuigen, gaat of de burgerluchtvaart.
De SP-Statenfractie heeft al vaker aandacht gevraagd voor dit probleem en zal de gemelde klachten kunnen gebruiken om dit nogmaals te doen en als onderbouwing voor het voorstellen van maatregelen om overlast tegen te gaan.

Lees verder
27 november 2010

Armoede werkt niet

Ook Oosterhoutse werknemers van WAVA!GO gingen met lokale SP-ers in een sfeervolle Bredase SP-bus naar de Brabanthallen in Den Bosch. Samen met ruim 1500 anderen protesteerden zij tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en het inkomen van jonggehandicapten.

Lees verder
16 november 2010

KANDIDATENLIJST PROVINCIALE STATEN

Op zaterdag 13 november vond de regioconferentie plaats, waarbij naast het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart 2011 tevens de definitieve kandidatenlijst werd vastgesteld.

Lees verder
15 november 2010

De SP constateert tunnelvisie bij het College en coalitiepartijen

De voorziening verdwijnt en u hebt het nakijken…

Lees verder
11 november 2010

ARM OOSTERHOUT

Oosterhouters, stop onmiddelijk met het lezen van dit artikel en check uw begrafenispolis!! Er is namelijk zwaar weer opkomst en een echte Oosterhouter is voorbereid nietwaar?

Lees verder
11 november 2010

Bijdrage SP Begrotingsbehandeling 2011

Voorzitter en leden van het College,
U zegt om te buigen met Visie. Wij kunnen als SP geen visie ontdekken in deze begroting en operatie Stofkam. Tenzij u met visie bedoelt: tunnelvisie: alles wordt opgeofferd om toch maar het al veelbesproken nieuwe Huis van Cultuur te kunnen betalen,U blijft zich verschuilen achter veronderstellingen, wat nu de kosten van het Huis van Cultuur zijn en kunnen zijn. Er bestaat nog steeds geen duidelijkheid. U strooit met onjuiste cijfers als het gaat om Theek 5 en zwembad De Blikken.

Lees verder
18 oktober 2010

Buurten op het Kanaleneiland

Zaterdag 16 oktober ging de SP op pad om de ZO-krant persoonlijk af te geven en een praatje te maken met de bewoners. O.a. in de Eggestraat en Gaffelstraat. De bewoners gaven aan dat ze het een fijne buurt vinden om in te wonen. Toch kan de inrichting van de woonerven verbeterd worden, want het oogt als een straat waar je vijftig kan rijden en dat gebeurt dan ook.

Lees verder
6 oktober 2010

Red de Postbode

Houd ik nog mijn baan? Of mag ik terugkomen in een parttime dienstverband? Hoe gaan we het thuis redden de komende jaren? Deze druk voelen alle postbodes in Nederland iedere dag opnieuw. Er moeten 15.000 banen verdwijnen. Stukloners, ook bij TNT-dochter VSP nemen het werk over. De vakbonden hebben de CAO met Sandd, Selectmail en VSP opgezegd, waardoor het verbod op stukloon in zicht is.

Lees verder

Pagina's