h
20 januari 2017

Klaar om te knokken.

Foto: SP
20 december 2016

Fijne feestdagen

Foto: SP
18 december 2016

Raadsbijdrage uitvoering Participatiewet en toekomst WAVA

Foto: SP

Raadsbijdrage uitvoering Participatiewet en toekomst WAVA.

Lees verder
3 december 2016

Hoe zit het met de WMO in Oosterhout.

Beste mensen,

Lees verder
1 december 2016

Algemene ledenvergadering.

Het bestuur van de Socialistische Partij, afdeling Oosterhout nodigt u uit voor een
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Lees verder
20 november 2016

Word actief - SP Oosterhout

In het menu onder het kopje "AFDELING"  is een nieuw item geplaatst waarin u zich kunt opgeven voor, of informatie kunt opvragen over diverse activiteiten.  Zeker met de naderende verkiezingen in maart 2017 kunnen we extra hulp gebruiken.  Ga dus in het menu naar AFDELING en klik dan op Word actief! - SP Oosterhout.

Lees verder
19 november 2016

Begroting 2017

BEGROTING 2017

Lees verder
15 november 2016

Begroting 2017

Voorzitter,

Lees verder
25 oktober 2016

RAADSNOTA AFSCHAFFEN VELVERGUNNING PARTICULIERE BOMEN

Foto: SP

In december 2013 heeft de Raad uitvoerig beraadslaagd over het toenmalige collegevoorstel de velvergunningsplicht voor particulieren aan te passen in die zin, dat alleen nog voor het vellen van bomen met een omvang van + 1,5 meter een vergunning nodig zou zijn. Ik zeg uitvoerig, want de notulen beslaan 27 pagina’s. Dit voorstel werd geamendeerd aangenomen met de stemmen tegen van D66, OF, SP, GL, GrBr, GBV en 1x GB. Het amendement hield in, dat dit pas zou ingaan na actualisatie van de monumentale bomenlijst. Uit de brief van het College blijkt dat die actualisatie in december gereed is, oftewel over 2 maanden.  Maar dat is een aantal partijen kennelijk nog niet genoeg en via deze extreme vorm van dereguleringsfetisjisme wordt nu voorgesteld de velvergunning voor particulieren maar helemaal af te schaffen.   De fractie van de SP is hier bepaald ongelukkig mee. We hebben destijds al tegen gestemd omdat we de verruiming  toen al te ver vonden gaan en dat gaat nu nog verder, dus zullen we weer tegenstemmen.

Lees verder

Pagina's