h
27 augustus 2006

Inloopavond !GO 24 augustus

Op donderdagavond 24 augustus hield de werkgroep ' SP werkt aan !Go een inloopavond voor WSW- en WIW-ers die bij !GO werken.
In de week voorafgaand deelde de werkgroepl pamfletten uit aan de poort . Hierin werd opgeroepen om uit eigen ervaring te komen vertellen over wat er allemaal mis is en hoe het beter kan.

Lees verder
19 augustus 2006

Extra column augustus 2006: Politie: idealisme wordt niet gewaardeerd.

Dit maal heeft Tante To een vraagje voor de lezers van de column: wat is een van de meest ondankbare banen in Nederland?
Ik zal het antwoord maar meteen geven: politie-agent! Dit beroep word meestal gekozen uit idealistische overwegingen, men wil misdaad tegengaan, onrecht bestrijden en de burger beschermen.

Lees verder
3 augustus 2006

Column augustus 2006: Even voorstellen en vakantie in Oosterhout

Ik zal me even voorstellen: de naam is To Maat. Zo heet ik natuurlijk niet écht, maar het doet er niet echt toe wie ik ben. Ik lijk wel op een Tante To, ik leg mijn oortjes hier en daar te luisteren en zal daar in deze stukjes op reageren. Waarom ik dit niet onder mijn eigen naam doe, vraagt u mij? Omdat ik zo lekker anoniem met iedereen kan praten en daar mijn stukjes over kan maken. En daar is mijn naam niet voor nodig, ik hoef niet wereldberoemd te worden met deze stukjes. Ik wil graag het kritische stemmetje van Oosterhout zijn. Tante To Maat!
Aangenaam!

Lees verder
18 juli 2006

Pamflet voor werknemers GO 18 juli

Binnen de SP Oosterhout is al een jaar een groep mensen actief om onderzoek te doen naar de werkomstandigheden en het sociaal beleid in ! GO. Wij wilden in september naar buiten treden tijdens de provinciale meldweek over reintegratieburo’s.

Lees verder
18 juli 2006

Directeur !GO ontslagen: nieuws van de SP-fractie

Al jaren juicht onze overheid over marktwerking: door minder overheidsbemoeienis en meer invloed van commerciele partijen zouden met name alle sociale en gezondheidszaken goedkoper en efficienter kunnen. De SP heeft altijd al haar gote twijfels hierover gehad. De wijze waarop de voormalige sociale werkvoorziening van Oosterhout nu gecommercialiseerd is in !GO toont maar weer eens aan dat marktwerking over de hoofden van de mensen tot slechter beleid lijdt waarin de oorspronkelijke doelgroep te vaak buiten de boot valt. De overheid wil niet meer zorgen voor de Nederlanders, Oosterhouters en laat zorg over aan marktpartijen die alleen maar uit zijn op eigen winst.

Lees verder
26 juni 2006

Column: Discriminatie...

Gisteren (zaterdag 24 juni) winkelcentrum Zuiderhout in Oosterhout:
Wij hadden de auto geparkeerd voor de Bruna en gingen samen met ons zoontje (7) boodschappen doen. Toen we terugkwamen bij de auto was er een relletje ontstaan.

Lees verder
22 juni 2006

Raadsvergadering Juni 2006: Rommelig

Voor de raadsvergadering die 20 juni werd gehouden, besloot de meerderheid van de Raad om de hele agenda met 17 punten in een avond af te werken. Zo zouden de voetballiefhebbers in de gemeenteraad de volgende dag naar Nederland-Argentinie kunnen kijken. Om dit voor elkaar te krijgen werd er al om 18.00 uur begonnen. Desondanks lukte de opzet niet. Na wat onderling tumult werd de vergadering om 0.15 uur geschorst. De volgende dag had de raad nog ruim drie uur nodig om alle punten af te werken.

Lees verder
21 juni 2006

Raadsvergadering 20/21-06-2006: Rommelig

Lees hier het verslag van onze raadsfractie over de raadsvergadering van dinsdag 20 en woensdag 21 juni 2006.

Lees verder
17 juni 2006

Drukke weken

Het worden drukke weken voor de raadsfractie van de SP. Voor het zomerreces staan nog diverse belangrijke onderwerpen op het programma. We gaan het onder meer hebben over bouwen over de A27, de gebiedsvisie Dorst, Vrachelen 4/5, de begroting 2007 en het Meer Jaren Beleids Plan 2006-2010.

Lees verder

Pagina's