h
20 april 2006

Eerste winst raad SP binnen

Het allereerste amendement wat de SP in Oosterhout tijdens de eerste zitting van de pas gekozen Gemeenteraad indiende, werd direct met algemene stemmen aangenomen. Het amendement zorgt ervoor dat de organisaties, verenigingen en instellingen die voortaan in Oosterhout subsidie willen, moeten aangeven in welke mate ze rekening houden met mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Het voorstel, wat mede werd ondertekend door de PvdA, Groen Links, D66 en de Onafhankelijke Fractie werd met algemene stemmen aangenomen.

Lees verder
19 april 2006

BN - de Stem: Een vijfdewethouder is ‘te duur’

OOSTERHOUT – De Oosterhoutse oppositiepartijen hebben gisteren stevige kritiek geleverd op de invulling van het nieuwe college. De partijen vinden een vijfde wethouder te veel luxe voor een stad als Oosterhout.

Lees verder
19 april 2006

Raadsvergadering 19-04-2007: subsidieverordening en waarom geen disco?

Tijdens de raadsvergadering van 19 april 2006 heeft de SP gepleit voor een toevoeging op de subsidieverordening: Voorwaarde moet zijn dat invaliden volledige toegang hebben. Hiermee heeft de SP de eerste slag in de raad geleverd.
Subsidieverordening

Lees verder
14 april 2006

Minimanieuws: Tegemoetkoming zieken, gehandicapten en ouderen.

Zoals beloofd weer een stukje over wat u bij de Gemeente kan aanvragen. Nu wil ik het hebben over een tegemoetkoming voor de zieken, gehandicapten, en ouderen.

Lees verder
14 april 2006

De kiezer verliest

Als je het resultaat van de laatste gemeenteraadsverkiezingen bekijkt, is er uiteindelijk één grote verliezer. Dat is de Oosterhoutse kiezer. Zij krijgen niet waarom ze gevraagd hebben, maar krijgen wel de rekening gepresenteerd van de krampachtige poging van de PvdA om de oude coalitie te vriend te houden maar wel haar achterban tevreden te stellen. Dat kost de Oosterhoutse gemeenschap op jaarbasis zeker 100.000 euro extra.

Lees verder
13 april 2006

SP Oosterhout tegen diefstal van ons gemeenschappelijk woningbezit

Ruim honderd jaar lang is met ons belastinggeld, onze huuropbrengsten en hard werken in ons land de sociale huisvesting als gemeenschappelijk woningbezit opgebouwd. Sinds de zogenaamde verzelfstandiging van de woningcorporaties wordt ons sociaal bezit geprivatiseerd, democratisch zeggenschap verkwanseld voor commerciële belangen. De voormalige woningcorporaties zijn projectontwikkelaars geworden.

Lees verder
6 april 2006

Minimanieuws: Bijzondere bijstand schoolkosten.

De SP zit in de gemeenteraad,mede door uw steun en stem. Binnen de SP is er een werkgroep opgericht om mensen te helpen die het
moeilijk hebben. De werkgroep gaat zich bezig houden met armoedebeleid. Een van de doelen van de werkgroep is om mensen aan te geven waarop ze recht hebben en de manier aan te geven hoe dit aangevraagd kan worden. Dit keer gaan we in op de Bijzondere bijstand schoolkosten.

Lees verder
10 maart 2006

Minimanieuws: Collectieve ziektenkostenverzekering

Voor mensen met een minimuminkomen is er een mogelijkheid om een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten via de gemeente Oosterhout. De verzekering bestaat uit een basisverzekering en een uitgebreid aanvullend pakket.

Lees verder
10 maart 2006

Minimanieuws: Langdurigheidstoeslag

Mensen met een aanvullende of volledige bijstandsuitkering hebben recht op een langdurigheidtoeslag. Dit geldt ook voor mensen met alimentatie + bijstand als voor mensen met WAO en een aanvullende bijstandsuitkering.

Lees verder

Pagina's