h
20 januari 2006

Campagne SP Oosterhout van start

Door het slechte weer liet SP-lijsttrekker Frans Huijsmans niet uit het veld slaan. Hij legde vrijdagmiddag in regen en wind de laatste hand aan de eerste verkiezingsposters die de SP Oosterhout in de tweede Baroniestad plakt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee ging de verkiezingscampagne voor de nieuwkomer in de Oosterhoutse politiek officieel van start.

Lees verder
19 januari 2006

Ondersteuningsverklaringen SP Oosterhout getekend!

Donderdag 19 januari hebben in totaal 26 personen de ondersteuningsverklaring getekend voor de SP Oosterhout. Hiermee is een van de laatste hordes naar de verkiezingen genomen.

Lees verder
15 januari 2006

Zorgtoeslag: Reken je niet rijk

Vanaf 1 januari is de manier waarop we in Nederland met zorg omgaan helemaal veranderd. We maken geen onderscheid meer tussen particulier verzekerden en mensen in het ziekenfonds. Er is een basisverzekering voor iedereen. Daarnaast kan iedereen zich nog aanvullend verzekeren.

Lees verder
13 januari 2006

SP Oosterhout verwelkomt 100e lid.

De SP in Oosterhout is de 100 leden gepasseerd. Dit feit werd tijdens de algemene ledenvergadering van dinsdag 10 januari gevierd. Wilma van Oss werd als 100e lid in het zonnetje gezet.

Lees verder
13 januari 2006

Moslims pesten?

Met ontzetting las ik vandaag in de Stem het bericht dat de gemeente Oosterhout nog steeds geen toestemming heeft gegeven voor de bouw van de Moskee. Het College heeft weer een manier gevonden om onze moslims te pesten. B en W willen eerst antwoord hebben op `aanvullende vragen over het gebouw'. Als die antwoorden er zijn kan de inspraak- en informatieprocedure op gang worden gebracht.

Lees verder
12 januari 2006

SP Oosterhout pleit voor afvoeren Slotjes-Midden van raadsagenda.

In een mail aan de fractievoorzitters van de Oosterhoutse raadsfracties heeft de SP Oosterhout er op aangedrongen het punt van de agenda te halen tot duidelijk is wat de bewoners exact willen. De SP blijft hiermee de strijd aangaan met en voor de bewoners om de wijk te renoveren in plaats van te slopen.

Lees verder
10 januari 2006

Ledenwerfcampagne NV Reizigers in Oosterhout

Dinsdagochtend 10 januari hebben een aantal Oosterhoutse SP-leden folders uitgedeeld op busstation om meer leden te werven voor de nieuwe reizigersvereniging NV Reizigers. In totaal werden een kleine 1000 folders uitgedeeld.

Lees verder
10 januari 2006

BN - de Stem: ‘Gemeente en Cires zijn doof en blind’

OOSTERHOUT – Wethouder Eddi Oolhorst en Cires-directeur Lies de Groot zijn ‘ziende blind en horende doof’. Dat zegt Harry Szöke van de werkgroep Slotjes-Midden van de Socialistische Partij. De discussie over nut en noodzaak van de grootschalige renovatie van de wijk Slotjes-Midden tussen ‘links Oosterhout’ enerzijds en de gemeente en wooncorporatie Cires anderzijds komt met deze stelling in de volgende fase.

Lees verder
8 januari 2006

Zo kan het ook: Roosendaalse flat

In Roosendaal is een soortgelijke wijk als in Oosterhout. Alle flats zouden gesloopt worden. Toch zijn daar een aantal flats in de Philipslaan opgeknapt, door er een gallerij voor te plaatsen, waarin ook een lift is.

Lees verder
6 januari 2006

Voorzitter Alexander van Dam: "Cires bewijst dat ze lak hebben aan de bewoners!"

"Directeur De Groot bewijst dat Cires lak heeft aan de bewoners van Slotjes-Midden, door de acties in Slotjes-Midden af te stempelen als een verkiezingsstunt." Afdelingsvoorzitter Alexander van Dam reageert hiermee furieus op de uitspraken van Lies de Groot in BN-de Stem van 5 januari 2006.

Lees verder

Pagina's