h
26 september 2014

ACTIE : Red de Zorg, Stop de afbraak!

Op 30 september organiseert Actiecomite Oosterhout tijdens de aankomst van staatssecretaris Van Rijn rond 13:30 een actie tegen het huidige kabinetsbeleid.

Lees verder
26 september 2014

Actie tegen afbraak zorg

Vandaag staat in de Oosterhout editie van BN De Stem dit artikel over de actie tegen de afbraak van de zorg op 30 september as. die wordt georganiseerd door Actiecomite Oosterhout, in samenwerking met Actiecomite Thebe.

Lees verder
17 september 2014

Vervolg Thebe / beperken topsalarissen zorg

Op 14 september hebben we, naar aanleiding van de antwoorden op onze eerdere vragen over dit onderwerp, nieuwe vragen aan het College gesteld:

Lees verder
17 september 2014

bijdrage raadsnota regional beleidsplan ZWB

Afgelopen raadsvergadering werd de volgende raadsnota behandeld, onze fractievoorzitter formuleerde de bijdrage van de SP Oosterhout:
 

Lees verder
13 september 2014

Beantwoording vragen over sociale wijkteams

Op 18 augustus jl. hebt u schriftelijke vragen ex art. 41 van het
Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over de sociale wijkteams. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

 

Vraag 1. Hoe bent u gekomen tot dit totaal van drie sociale wijkteams?

Antwoord 1: Bij de keuze voor het aantal teams is een aantal aspecten meegewogen, zoals grootte van de teams, omvang van het budget, inschatting van de zorgvraag en de aansluiting op andere voorzieningen. Overigens willen wij nadrukken aangeven dat het hier de startfase betreft. Als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kan er nog verandering optreden in het aantal wijkteams.

Lees verder

Salariseisen bestuurders verboden bij aanbesteding WMO

Onze vragen over Thebe en de beantwoording daarvan door het College (http://oosterhout.sp.nl/nieuws/2014/08/beantwoording-vragen-over-thebe) zijn ook niet onopgemerkt gebleven door "Zorgvisie" dat vandaag stelt dat: "Gemeenten mogen bij de aanbesteding van zorg geen eisen stellen aan overheadkosten en salarissen van bestuurders".

Lees verder

Landelijk beleid beperkt doelstelling Oosterhoutse coalitie

"De gemeente Oosterhout had bij de aanbesteding van zorg graag gelet op overheadkosten en salarissen van topbestuurders, maar ze wordt in dat voornemen 'ernstig beperkt' door een amendement dat de Tweede Kamer heeft aangenomen".

Dat stond op 24 augustus in het artikel van Bn De Stem. Het artikel kreeg vandaag ook nog een vervolg in de papieren editie.

Lees verder
22 augustus 2014

Beantwoording vragen over Thebe

Op 21 juli jl. hebt u schriftelijke vragen ex art. 41 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over een aantal ontwikkelingen bij Thebe. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Bent u bekend met de recente berichtgeving in de media over Thebe met betrekking tot het opheffen van thuishulp en het daarmee gepaard gaande voorstel van de directie om voor 20% minder salaris, feitelijk hetzelfde werk te gaan doen?

Antwoord 1. Ja, daarmee zijn wij bekend. Wij zijn begin juli door het bestuur van Thebe per brief geïnformeerd over de in gang gezette procedure. De brief bevat tevens een uitnodiging aan ons college om over dit onderwerp nader met het bestuur van Thebe van gedachten te wisselen. Wij hebben die uitnodiging aanvaard.

Lees verder
19 augustus 2014

Vragen over Sociale wijkteams

Recent ontving de raad een brief van het College over de ontwikeling van sociale wijkteams. http://ris.oosterhout.nl/system/IO.1433186.pdf Deze brief gaf aanleiding voor het stellen van de volgende vragen:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

Betreft: Sociale wijkteams

Geacht College,

In uw brief dd. 22 juli bericht u over de ontwikkeling van sociale wijkteams;
Conform artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt de SP dan ook het volgende aan de orde:
 1.    Hoe bent u gekomen tot dit totaal van drie sociale wijkteams?

Lees verder
15 augustus 2014

Open brief AdvocatenCollectief Tilburg aan Thebe

14 augustus 2014

 

OPEN BRIEF: THEBE MOET TERUG NAAR ONDERHANDELINGSTAFEL!

 

Meer dan 130 werknemers van Thebe hebben de afgelopen weken bij ons hun beklag gedaan over hun werkgever. Zowel zij die voor een loonsverlaging getekend hebben, als degenen die de ontslagprocedure aangaan, kunnen niet begrijpen dat Thebe zo onredelijk en
onrechtvaardig met hun belangen omspringt. Het besef groeit dat jarenlang trouw dienstverband weinig waard is en slechts het belang van Thebe zelf de leidraad is in de getroffen maatregelen.

Lees verder

Pagina's