h
11 september 2012

CAMPAGNE ACTIVITEITEN

Op zaterdag 8 september stonden we in het kader van de verkiezingscampagne met een stand op onze vertrouwde locatie in Arendshof.

Lees verder
3 september 2012

CAMPAGNE 12 SEPTEMBER

De verkiezingscampagne is in volle gang. Afgelopen zaterdag hebben we met een aantal mensen geflyerd bij diverse winkelcentra. De reacties waren overwegend positief en de flyers en onze populaire sponsjes vonden gretig aftrek.

Lees verder
31 juli 2012

SP stelt vragen over verkiezingsperikelen

De SP heeft het college vragen gesteld over respectievelijk de benoeming van de heer Oomes tot projectleider van project "De Contreie", de weigering van het College om ondanks eerdere toezeggingen de Oude Eikdijk niet volledig op de Oosterhoutse erfgoedkaart te plaatsen en het besluit van het College om het plakken van verkiezingsborden uit te besteden aan een commercieel bedrijf.

Lees verder
10 juli 2012

CAMPAGNE

Op 19 augustus a.s. gaat de verkiezingscampagne officieel van start !
Onnodig te zeggen, dat het erop of eronder is. Nog nooit was de kans om de grootste partij van Nederland te worden zo groot en in het verlengde daarvan de kans om regeringsverantwoordelijkheid te gaan dragen.

Lees verder
10 juli 2012

BESTUURSWISSELING

Bij gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering op 2 juli heeft Wilma van Oss haar bestuurslidmaatschap van onze afdeling neergelegd. Zoals in de uitnodiging te lezen viel was Wilma om gezondheidsredenen tot deze stap genoodzaakt.

Lees verder
9 mei 2012

1 mei 2012 SP Oosterhout zet jongeren in het zonnetje

In veel landen op de wereld wordt op 1 mei veel verschillende manieren invulling gegeven aan de viering van de Dag van de Arbeid. Demonstraties voor rechtvaardig loon en werkgelegenheid.

Lees verder
29 maart 2012

Zwembad de Warande altijd open en Arkendonk dicht

Op 27 maart werd in de raad het masterplan Recreatieoord De Warande vastgesteld.Het is een mooi plan geworden dat ook een goede vervanging van zwembad De Blikken heeft opgeleverd en met een toevoeging van een extra bassin voor warm water voor speciale doelgroepen is ook deze hobbel genomen.

Lees verder
28 maart 2012

De slag om Oranjewoud

Maandag 2 april a.s. besteedt het VPRO-programma “De slag om Nederland” aandacht aan Oosterhout. Het zal gaan over een nieuw kantoorpand dat Oranjewoud wil laten bouwen aan de Beneluxweg.

Lees verder
8 maart 2012

WAVA!GO: Raad en OR, zwijgen a.u.b.

De SP kreeg net voor de raadsvergadering van 27 februari de antwoorden van het College op onze art 41-vragen m.b.t. WAVA!GO. Fijn, en spraken uit dat gelet op het tijdstip van ontvangst dat we hierop op een ander moment terugkomen.

Lees verder

Pagina's