h
27 maart 2014

De nieuwe Oosterhoutse SP fractie!

Vers van de pers:  De SP Oosterhout fractie is vanavond officieel geïnstalleerd!

vlnr:

Lees verder

Enorme winst SP Oosterhout

BN De Stem berichtte afgelopen donderdag eveneens in niet mis te verstane bewoordingen over het behaalde resultaat van de SP Oosterhout:

Lees verder

SP grote winnaar verkiezingen

"Met een kleine slag om de arm van de burgemeester over de zeven restzetels kun je de SP toch wel de grote winnaar noemen van de verkiezingen..."

Dat stond vandaag op de voorpagina van Weekblad Oosterhout (editie 19 maart 2014).  Dat wij trots zijn op deze uitslag die we natuurlijk aan alle Oosterhoutse SP stemmers te danken hebben, spreekt voor zich.

Lees verder
20 maart 2014

SP STEMMERS: BEDANKT! (2)

De uitslag is weer een stapje definitiever geworden. Onze vier zetels zijn (zo goed als) zeker. Geweldig resultaat.

Lees verder
20 maart 2014

Bedankt! SP stemmers

Na een spannende verkiezingsavond gaf de burgemeester uiteindelijk het voorlopige resultaat van de verkiezingen: SP 4 zetels!!!

 

Wat een fantastisch resultaat.  Daarom willen we natuurlijk iedereen die op de SP heeft gestemd, bedanken ! 

 

Lees verder

Verkiezingsdebat 2014 ORTS - BN De Stem

Het door de ORTS en BN De Stem georganiseerde verkiezingsdebat waarin Mark Vissers namens de Oosterhoutse SP het woord doet, van afgelopen donderdag, willen we u natuurlijk niet onthouden!

Via de link onderaan komt u op de website van de ORTS waar u deze uitzending kunt terugkijken.

Lees verder

Tienerpartij in gesprek met Mark Vissers

Op 17 maart jl. vond het gesprek van de Tienerpartij met Mark Vissers plaats.

Mark Vissers beantwoordt hierin een aantal vragen die door de Tienerpartij zijn opgesteld. Deze uitzending kunt u terugkijken via de link onderaan of via "Uitzending gemist, Tienerpartij - aflevering #6" op de website van de ORTS.

Lees verder
11 februari 2014

De SP en het voortschrijdend inzicht

Weekblad Oosterhout van 5 februari opende op de voorpagina met de kop: ”Stadsparken moeten aansluiten”. Dit is de conclusie van een werkgroep, die vorige week een advies van deze strekking aan het gemeentebestuur overhandigde. En de SP is het daar hartgrondig mee eens !

Sterker nog: wij bepleiten dit al jaren! Dit voorstel stond al in ons verkiezingsprogramma bij de vorige verkiezingen en is ook voor de komende verkiezingen in ons programma opgenomen. Mooi dus, dat onze visie kennelijk breed gedragen wordt.

Lees verder
2 februari 2014

Zorg om zorg in Oosterhout

In onze berichtgeving over onze zorgen om zorgcentrum Buurstede hebben we al even verwezen naar ons rapport "Zorg om Zorg"

Voor de volledigheid willen we u natuurlijk in de gelegenheid stellen om dit rapport zelf ook te lezen:

 

Zorg om zorg in Oosterhout

 

1. INLEIDING
Als je de krant leest of het nieuws bekijkt komt regelmatig de verschraling van de zorg terug. Zo ook de zorg van "onze" ouderen. Helaas is dit ook al weer het geval in het net begonnen nieuwe jaar.
Op 7 januari 2010 werd opgetekend in het Algemeen Dagblad:

ROERMOND - Bewoners van de verzorgingshuizen Roncalli en t Godshuis in Roermond krUgen sinds
1 januari geen koekjes meer by de thee of koffie. Deze maatregel is volgens de directie genomen op verzoek
van de Adviescommissie CIi'e.ntenraad. De raad geeft nameIUk de voorkeur geeft aan gezonde voeding'.
Dit meldt De Limburger. De cli'e.ntenraad stelt echter dat er op 19 januari nog gesproken moet worden over
het invoeren van de maatregel.Volgens Ine van Kempen, dochter van een bewoonster van t Godshuis zijn de koekjes echter aI geschrapt. "Het personeel en ik vinden het schandalig. Mijn moeder kan zelf niet meer naar de winkel."

Helaas is dit weer het zoveelste bericht van uitkleding van de zorg aan "onze" ouderen.

Op 31 augustus 2009 hield de SP Oosterhout de ludieke "gebakactie" in alle Oosterhoutse verpleeg- en verzorgings-huizen van Volckaert-SBO. Honderden gebakjes werden uitgedeeld door het Tweede-Kamerlid Henk van Gerven, diverse SP-Statenleden en leden- en fractieleden van de afdeling Oosterhout. Dit naar aanleiding van berichtgeving in BN De Stem. De extraatjes in de huizen zouden Worden afgeschaft. Het gaat dan om het gebakje in het weekend, het bloemetje/plantje met de verjaardag, het cadeau met Sinterklaas, snacks en een deel van de  kranten/leesmappen. Dit is het zoveelste bericht in de media over verdere uitkleding van onze zorg in Nederland. Er volgden dan ook vele verontwaardigde readies van lezers op het artikel.

Ook de SP Oosterhout trof het recht in het hart. Dat Wat we regelmatig in het nieuws zagen verschijnen vond nu ook in onze gemeente plaats. Dat was de reden voor de SP afdeling Oosterhout om een actie op poten te zetten. We Wilden op een ludieke manier protesteren tegen deze maatregelen. Zo werd de "gebakactie" geboren. Dit om duidelijk te maken hoever de tweedeling al zijn intrede heeft gedaan en dat de menselijke maat binnen de zorg aan het verdwijnen is.

Het gebak werd zeer gewaardeerd door de bewoners. Tijdens het genieten van het aangeboden gebak, kwam er al de nodige discussie los over de zorg zowel bij de mensen van de SP als bij de bewoners en verzorgenden.
Ook in de weken erna kwamen er readies binnen bij de afdeling en werd er veel over gesproken.

Nadat we ook nog eens bij een informatie-avond over de uitleg van de zogenaamde Zorgzwaarte-pakketten
aanwezig waren constateerden we dat er meer aan de hand was dan enkel verontwaardiging over het wegvallen van de extraatjes. Om eens goed op een rijtje te zetten hoe de vork nu echt in de steel zit, zette de SP-Oosterhout daarom in de maand december 2009 een Meldpunt Zorg op.

Maar welke opmerkingen hadden nu te maken met het locale beleid van Volckaert-SBO en welke klachten en opmerkingen
waren gevolg van landelijk beleid. Zoals invoering van het Zorgzwaarte-pakketten en veranderingen in de AWBZ.

Naar aanleiding van al de meldingen door bewoners, verzorgenden, mantelzorgers en hun familieleden, ligt nu dit rapport voor u. De bevindingen hebben we opgedeeld in drie gedeelten te weten: bevindingen zorg, bevindingen Thuisvester en bevindingen Gemeente, dit omdat er vaak meldingen werden gedaan die in relatie stonden met wonen en de openbare ruimte.
Wij hopen dat u onze zorgen deelt en samen willen we uitkijken naar mogelijke oplossingen.

SP Oosterhout

Lees verder

Veel mis zorgcentrum buurstede oosterhout

"De zorg voor tientallen ouderen in zorgcentrum Buurstede in Oosterhout schiet schromelijk tekort."

Dat staat vandaag in BN De stem, het hele artikel vindt u via deze link.

De Oosterhoutse SP had al in april 2010 haar zorgen geuit over de toen op hand zijnde bezuinigingen maar dat het bestuur zich daar niets van aangetrokken heeft blijkt helaas al te duidelijk.

Lees verder

Pagina's