h
21 februari 2012

Naar China? College, blijf thuis!

Art. 41 vraag College naar China

Lees verder
21 februari 2012

College kiest haar eigen Mountain Bike route

Art. 41 vraag MTB route College

Lees verder
2 februari 2012

Ken je geschiedenis…

Op de, zoals inmiddels vertrouwde tweede dag van een raadsvergadering werd het Evenementenbeleid opiniërend behandeld. Vrijwel alle fracties waren van mening dat er nog teveel zaken in stonden die nog uitgewerkt moesten worden.

Lees verder
1 februari 2012

Blind vertrouwen

Zo valt de raadsvergadering van 24 januari over het Santrijngebied samen te vatten. Zowel bij de coalitie als de oppositie bestonden veel vragen en onzekerheid over de financiële haalbaarheid van een onrendabele parkeergarage en grote onzekerheid over wat er met H-19 gaat gebeuren.

Lees verder
12 december 2011

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE

Graag nodigen we iedereen uit voor een nieuwjaarsreceptie, die we gaan houden op vrijdag 6 januari en wel in buurthuis De Bunthoef, Bloemenhof 2 in oosterhout. Aanvang is 20.00 uur.
Op deze nieuwjaarsbijeenkomst zijn ook niet-leden van harte welkom.

Lees verder
8 december 2011

College van B en W breekt verzet natuurpark Beneluxweg : dag bomen.

Het vaststellen van het bestemmingsplan Beneluxweg om daar een nieuw kantoorgebouw voor Oranjewoud weg te zetten was al zeer omstreden omdat via een omweg de Raad gedwongen werd om opnieuw een besluit te nemen. De trukendoos van het College en Oranjewoud ging helemaal open om de raadsfracties te bewerken. En met een rampzalig gevolg dat een aantal raadsleden en fracties hun rug niet rechthielden en alsnog onder de druk bezweken en zodoende er alsnog een meerderheid werd gevonden.

Lees verder
29 november 2011

MANIFESTATIE : ARMOEDE WERKT NIET

Het is al vaak gezegd: het kabinet Rutte legt de rekening van de crisis neer bij die mensen, die part noch deel hebben gehad aan het ontstaan daarvan en die het financieel al niet breed hebben.
De SP is en blijft een verklaard tegenstander van deze a-sociale plannen, die de zwakkeren in de samenleving het hardst treffen.

Lees verder
11 november 2011

Slot op de Zwaaikom en bibliotheken?

Nog onder de indruk van de veel besproken raadsvergadering op 19 oktober, verliep de begrotingsbehandeling op 8 en 10 november een stuk rustiger en ordelijker. De begroting 2012 leende zich hier ook voor, want zowel de Raad als College gaf aan het in feite een overgangsbegroting is.

Lees verder
9 november 2011

GEEN TOEKOMST ACHTER DE GERANIUMS

Woensdag 8 november vond er in Tllburg een landelijke demonstratie plaats van medewerkers van de sociale werkvoorzieningen in Zeeland, Noord-Brabant, en Limburg. De twee acties vinden plaats onder het motto 'Geen toekomst achter de geraniums' en is gericht tegen het uitblijven van een cao en de afbraak van de sociale werkvoorziening in Nederland.

Lees verder
7 november 2011

FIETSENSTALLINGEN WORDEN BLOEMENTUIN

De kwestie rond het fooienverbod voor de beheerders van de fietsenstallingen lijkt opgelost.
Volgens de directie van Wava/!Go zijn fooien nog steeds niet toegestaan, maar ”een bloemetje mag wel”.

Lees verder

Pagina's