h
6 november 2011

Bloemenfooike

Maandag 7 november zal Goedemorgen Nederland KRO radio tussen 08.30 uur en 9.00 uur aanwezig zijn bij de fietsenstalling op de Markt in Oosterhout.
Men zal de SP interviewen over het veelbesproken onderwerp "de fooienpot"
Het interview wordt aansluitend tussen 09.30 en 10.30 uur uitgezonden op Radio 1.
De SP zal de medewerkers van de fietsenstalling een "bloemenfooike" aanbieden

Lees verder
4 november 2011

Wava/!Go bestrijdt graaicultuur

De directie van Wava/!Go heeft besloten de strijd aan te binden met de graaicultuur. Da’s heel mooi zult u zeggen, want we weten inmiddels allemaal dat het ongebreideld graaien een van de oorzaken van de financiele en economische crisis is, dus dat Wava/!Go daar iets aan gaat doen is alleen maar in het belang van ons allemaal toch?

Lees verder
21 oktober 2011

Doe nog maar een rondje…….

Zo zou je de raadsvergaderingen van 18 en 19 oktober kunnen typeren. Ondanks de tijdsdruk die op deze overvolle raadsagenda stond, presteerde het College het om bij ieder raadsvoorstel een schorsing aan te vragen omdat men geen antwoord paraat had.

Lees verder
2 oktober 2011

De ketting van solidariteit groeit!

Ketting van solidariteit groeitDe SP stond met een aantal leden zaterdagochtend 1 oktober op winkelcentrum Zuiderhout, s’middags was winkelcentrum Arkendonk aan de beurt om de ketting van protest tegen de bezuinigingsplannen van dit kabinet op de sociale werkvoorziening en uitkeringen van jongeren met een arbeidshandicap te laten groeien.

Lees verder
25 september 2011

SP is solidair met stakers bij WAVA!GO

Op 7 juli was er de aftrap van een landelijke estafettestaking, georganiseerd door de vakbond Abvakabo FNV. Samen met de lokale bedrijfsledengroep werd deze actie voorbereid en uitgevoerd om aandacht te vragen voor de gevolgen van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen.

Lees verder
23 september 2011

Oosteind : geen glazen kerkdorp

Op deze avond werd vooral opiniërend gesproken over de Ontwerpvisie ontwikkeling glastuinbouw in doorgroeigebied Oosterhout.

Lees verder
22 september 2011

N 629 : college is de weg kwijt.

Tijdens de Raadsvergadering van woensdag 21 september behandelde de Gemeenteraad het voorstel van het College van B&W om de MER (milieu effectrapportage ) met betrekking tot de N629 te aanvaarden.

Lees verder
11 september 2011

EEN KETTING VAN SOLIDARITEIT

Onze afdeling stond op zaterdag 10 september in het centrum van Oosterhout in het kader van de landelijke actie ”armoede werkt niet”. Het kabinet Rutte heeft plannen om 60.000 banen in de sociale werkvoor ziening te schrappen en mensen met een arbeids beperking onder het minimumloon te laten werken.

Lees verder
6 juli 2011

College en Oranjewoud drijven hun zin door

Onder het schijnargument van behoud hoogwaardige werkgelegenheid voor Oosterhout is de meerderheid van de Raad gezwicht voor de dreigementen van Oranjewoud om te vertrekken uit Oosterhout als het haar zin niet zou krijgen.

Lees verder
17 juni 2011

TSC blijft, zwembad Arkendonk dicht??

De SP is altijd al voorstander geweest van het behoud van TSC aan de Warandelaan en feliciteert TSC dan ook met het genomen raadsbesluit.

Lees verder

Pagina's