h

OOSTERHOUT AAN RAMP ONTSNAPT

20 september 2012

OOSTERHOUT AAN RAMP ONTSNAPT

Beste mede Oosterhouters, ik mag u feliciteren. Dankzij voortvarend en kordaat optreden van onze Burgemeester en Wethouders is Oosterhout op verkiezingsdag aan een ramp ontsnapt.

Wat is het geval: onze burgemeester heeft een klein probleempje met declareren. Hij heeft de regels hieromtrent een beetje ruim geïnterpreteerd en zaken gedeclareerd, waarvan achteraf is geconstateerd, dat niet mocht. Het gaat niet om heel grote bedragen en het ten onrechte gedeclareerde bedrag is inmiddels terug betaald.
Het rapport waarin dit declaratiegedrag is beoordeeld dateert al van november vorig jaar, BN de Stem heeft er lucht van gekregen en dit rapport opgevraagd. Toen het College dat rapport niet vrijwillig wilde afgeven heeft BN de Stem dat met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur opgevraagd en toen kon ons College er niet meer onderuit.
Het college heeft vervolgens op dinsdag 11 september – een dag voor de verkiezingen – dit rapport aan BN de Stem verstrekt, echter onder embargo in die zin, dat er pas na woensdag 12 september 21.00 uur ( het tijdstip waarop de stembureaus sloten! ) over mocht worden gepubliceerd. De gemeenteraad kreeg dit rapport pas op woensdag 12 september, onder het zelfde embargo.
Twee zaken vallen hierbij op: de pers kreeg deze informatie eerder dan de Gemeenteraad en het College verordonneerde, dat er pas na de verkiezingen over mocht worden gepubliceerd.
De SP vond en vindt dit onacceptabel en heeft dit in de gemeenteraadsvergadering van 18 september aan de orde gesteld.
En wat geeft de verantwoordelijk wethouder Peeters als reden op?
Men wilde het verkiezingsproces niet verstoren!
Op de vraag waaruit die gevreesde verstoring dan zou hebben bestaan moest de wethouder het antwoord schuldig blijven en dat is niet zo raar, want dit slaat natuurlijk nergens op. Voor ieder weldenkend mens is het duidelijk dat de enige reden kan zijn, dat negatieve publiciteit over een VVD bestuurder ( de burgemeester is van VVD huize ) de VVD wel eens stemmen zou kunnen kosten en dat wilde dit College natuurlijk niet, maar dat kun je zo niet zeggen, dus moest er een list verzonnen worden en die list bestond hieruit, dat men het verkiezingsproces niet wilde verstoren.
Heel creatief bedacht, maar daarmee was de voorraad creativiteit meteen opgebruikt. Wat die mogelijke verstoring dan zou zijn geweest blijft nog steeds in nevelen gehuld. Dat na het bekend worden van deze feiten hele horden boze Oosterhouters met pek en veren gewapend het gemeentehuis hebben bestormd is mij niet bekend en heeft vermoedelijk ook niet plaatsgevonden, maar dat komt natuurlijk omdat dankzij ons College hier pas na de verkiezingen over is gepubliceerd.
Dank hiervoor: de ME kon thuis blijven en het gemeentehuis staat nog steeds overeind. Zijn we allemaal weer gelukkig.
De rol van het College en de Gemeenteraad hierin is bedenkelijk, evenals natuurlijk de rol van BN de Stem. Dat deze krant zich het opgelegde embargo heeft laten welgevallen is ronduit slap en het College valt te verwijten, dat men deze zaken onder de pet heeft willen houden - nog even los van het declaratiegedrag op zich - in plaats van openheid te betrachten, waar wij als burgers gewoon recht op hebben. Het gaat hier wel om belastinggeld! Als de burgemeester nu gewoon open zou zijn geweest, gezegd zou hebben: foutje, sorry, zal niet meer gebeuren, was deze hele affaire overgewaaid en zou het een stormpje in een glas water zijn geweest. Niet slim dus.
Maar nog veel bedenkelijker is de houding van onze Gemeenteraad.
De SP heeft over dit gebeuren een motie van afkeuring tegen het College ingediend, maar kreeg alleen de steun van Groen Links. De rest van de raad vindt dat dit dus allemaal wel kunnen en accepteert dus, dat de pers eerder wordt geïnformeerd dan zij zelf en keurt het ook goed, dat het College deze zaken onder de pet heeft gehouden tot na de verkiezingen en keurt daarmee goed, dat de burger wezenlijke informatie wordt onthouden, althans op een tijdstip, dat het College wat minder goed uitkomt.
Zelfrespect en respect voor de burger zijn kennelijk eigenschappen die in onze gemeenteraad niet in ruime mate aanwezig zijn. Heb je dat wel, dan accepteer je zoiets niet.
De meerderheid van de raad heeft kennelijk aan partijpolitieke overwegingen voorrang gegeven en deze raadsleden zouden er goed aan doen zich zelf eens de vraag te stellen of dit nu het gedrag is wat de kiezers van hem/haar verwachtten toen ze hun stem uitbrachten.
Raadsleden: u bent volksvertegenwoordiger en dat bent u kennelijk even vergeten. U zit niet voor u zelf of voor uw partij in de Raad, maar om de belangen van de burgers te behartigen.
Hierbij dus een welgemeend geheugensteuntje.

Kees Driesse, voorzitter SP afdeling Oosterhout

U bent hier