h

Beleid Huishoudelijke hulp

25 oktober 2016

Beleid Huishoudelijke hulp

Voorzitter.

Voor wat betreft de huishoudelijke hulp kunnen we inmiddels wel stellen dat de mist na de uitspraken van de CRvB is opgetrokken.

Met de principiële uitspraak dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt omdat dit deel uitmaakt van een gestructureerd huishouden, is duidelijk geworden dat het beleid in Oosterhout anders moet. Het nu voorliggende voorstel voorziet daarin.

Voorzitter, over deze nota kunnen we kort zijn: de fractie van de SP is hier tevreden mee.  En na de tot onze tevredenheid  beantwoordde verhelderingsvragen, hebben we aan de inhoud niets méér toe te voegen dan dat we ermee in zullen stemmen.

Tot zover.

Reactie toevoegen

U bent hier