h

RAADSNOTA AFSCHAFFEN VELVERGUNNING PARTICULIERE BOMEN

25 oktober 2016

RAADSNOTA AFSCHAFFEN VELVERGUNNING PARTICULIERE BOMEN

Foto: SP

In december 2013 heeft de Raad uitvoerig beraadslaagd over het toenmalige collegevoorstel de velvergunningsplicht voor particulieren aan te passen in die zin, dat alleen nog voor het vellen van bomen met een omvang van + 1,5 meter een vergunning nodig zou zijn. Ik zeg uitvoerig, want de notulen beslaan 27 pagina’s. Dit voorstel werd geamendeerd aangenomen met de stemmen tegen van D66, OF, SP, GL, GrBr, GBV en 1x GB. Het amendement hield in, dat dit pas zou ingaan na actualisatie van de monumentale bomenlijst. Uit de brief van het College blijkt dat die actualisatie in december gereed is, oftewel over 2 maanden.  Maar dat is een aantal partijen kennelijk nog niet genoeg en via deze extreme vorm van dereguleringsfetisjisme wordt nu voorgesteld de velvergunning voor particulieren maar helemaal af te schaffen.   De fractie van de SP is hier bepaald ongelukkig mee. We hebben destijds al tegen gestemd omdat we de verruiming  toen al te ver vonden gaan en dat gaat nu nog verder, dus zullen we weer tegenstemmen.

Er doet zich hier een merkwaardig fenomeen voor. In politiek jargon wordt een verandering van standpunt doorgaans voortschrijdend inzicht genoemd. Nu is er niks mis met voortschrijdend inzicht. Wie nooit van mening veranderd heeft nooit goed nagedacht placht mijn vader te zeggen. Maar helaas is hier geen sprake van voortschrijdend inzicht, doch van terugschrijdend inzicht. En dat betreuren wij, want dit is een verslechtering van een eerder besluit, dat op zich zelf al slecht was.

Dat voortschrijdend inzicht is dus, dat onnodige regels en beperkingen moeten worden verminderd en burgers zelf moeten kunnen bepalen of ze bomen in hun tuin willen behouden. Met dit uitgangspunt is de SP het volledig eens. Handhaven van onnodige regels is inderdaad onzin. De discussie gaat dus over de vraag of een velvergunning  - in welke vorm dan ook - een onnodige regel is . En daar denkt de SP toch enigszins anders over dan de partijen die met dit voorstel gekomen zijn. En dat is enigszins eufemistisch bedoeld, want wij zijn het hier hartgrondig mee oneens.

En waarom? We leven niet op een eiland in ons uppie. Hoe onze tuinen eruit zien bepaald voor een groot gedeelte ook hoe de openbare ruimte eruit zien.  Die twee kun je visueel natuurlijk niet scheiden. Er bestaat dus een reëel gevaar voor aantasting van onze leefomgeving, ons straatbeeld. Dat is een. Twee is, dat bomen een belangrijke bijdrage leveren aan leefklimaat en biodiversiteit in de stad. Bomen maken deel ut van het ecosysteem. Binnen een ecosysteem zijn dieren en planten van elkaar afhankelijk, maar wij zijn op onze beurt daar weer van afhankelijk. Aantasting van het bomenbestand heeft derhalve directe invloed op het ecosysteem en dus ook op ons en onze gezondheid. Niet voor niets organiseert Natuurmonumenten nog steeds jaarlijks een boomplantdag.  En denk ook even aan de invloed van bomen op hittestress. En dat vinden wij allemaal dermate belangrijk, dat wij dat niet aan de eigen verantwoordelijkheid van onze burgers willen overlaten. Anders dan VVD, CDA GB en D66 vinden wij het beschermen van ons bomen areaal  wel nodig.

Nu zal het vermoedelijk niet zo gaan dat als dit voorstel wordt aangenomen de bouwmarkten de vraag naar zagen en bijlen niet meer aankunnen, maar de deur wordt wagenwijd opengezet en met deze doorgeschoten deregulingsdrift  geven we naar onze burgers een heel erg verkeerd signaal.

En dan heb ik het nog even niet over het overboord kieperen van de privaatrechtelijk overeenkomst welke geldt voor de Contreie. Hoezo onbetrouwbare overheid?

Voorzitter, u heeft het misschien al geraden: wij zullen tegenstemmen.

Reactie toevoegen

U bent hier