h

Stemverklaring Coulanceregeling HH

25 oktober 2016

Stemverklaring Coulanceregeling HH

De motie die op 19 juli jongstleden door deze raad is aangenomen is glashelder:

Cliënten die zijn benadeeld door beleid dat niet voldeed aan de wmo2015, dienen te worden gecompenseerd, of ze nou wel of niet bezwaar hebben aangetekend.

Het College stelt scenario A voor aangezien met dit scenario de door de raad aangenomen motie naar letter en geest wordt uitgevoerd en daar stemmen we graag mee in.

 

Reactie toevoegen

U bent hier