h

Persbericht S.P. Oosterhout inzake rioolheffing.

27 september 2016

Persbericht S.P. Oosterhout inzake rioolheffing.

SP Oosterhout gaat akkoord met wijzing coalitieafspraak

De afspraak die de afgelopen tijd al eens vaker de revue passeerde, de verhouding 80-20 betreft de verdeling van de lasten voor rioolheffing tussen woningen en bedrijven, is ook naar onze mening niet langer houdbaar:

Van rijkswege is recent opgelegd middels het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) dat de rekenrente per 1-1-2017 een gemiddelde moet zijn van de rentes die de gemeente hanteert.

De voorheen gehanteerde rente was 4,5% dit wordt 1,75%. zie ook http://ris.oosterhout.nl/system/BI.0160456.pdf

Hierdoor worden bijv. lasten voor onderhoud en afschrijving fors lager en daarmee ook het bedrag dat burgers hiervoor moeten betalen. We krijgen dus sowieso een lastenverlichting!

Tegelijkertijd heeft de BWB (Belastingsamenwerking West Brabant) aangegeven dat er minder water is verbruikt, i.p.v. de begrote 534.000 m3 is er slechts  351.000 m3 water verbruikt.

Vanwege de gesloten aard van het systeem zou dit tot gevolg hebben dat de kubieke meterprijs fors omhoog zou gaan, grote bedrijven zouden hierdoor bijna 5x zoveel moeten betalen aan rioolheffing.

Daarmee zouden de prijzen in Oosterhout behoorlijk uit de pas lopen met omliggende gemeenten met de kans dat dit soort bedrijven ervoor kiezen om zich ergens anders te vestigen. Dat willen we liever niet. Maar waar het ons vooral om gaat is dat ook de lasten voor het MKB (Midden- en Klein Bedrijf) fors zouden stijgen.

Dit vinden we niet acceptabel, het MKB is de motor van onze economie, een lastenverhoging zou kunnen leiden tot banenverlies, daar zitten we niet op te wachten, als meest MKB vriendelijke partij.

Door de verhouding te wijzigen naar 90-10, krijgen burgers nog steeds lastenverlichting en worden de prijzen voor het MKB en voor grote bedrijven in de hand gehouden, dat kunt u lezen in de betreffende nota.

Natuurlijk laten we niet zomaar een coalitieafspraak los, na intensief constructief overleg met de coalitie is daarover overeenstemming bereikt. De zaken die wij graag nog binnen deze coalitieperiode gerealiseerd zien, naast de reeds bestaande afspraken, bijvoorbeeld een duurzaamheids- en een blijverslening naast de al aanwezige mogelijkheid voor een starterslening, zullen in de loop van komende tijd worden gerealiseerd. Daarover zult u te zijner tijd verder worden geïnformeerd,

Met vriendelijke groet

Namens SP Oosterhout

Alexandra Beekers – Fractievoorzitster

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier