h
28 april 2011

Wat mocht u niet horen van onze burgemeester?

Dinsdag 22 maart leek een korte raadsvergadering te worden, over slechts twee raadsvoorstellen en een motie zou het woord worden gevoerd door de fracties.

Lees verder
6 april 2011

SP BESTUURT MEE IN NOORD-BRABANT

http://www.moerdijk.sp.nl/include/afd/afd_pickies/01JulesIding_2010.jpgNa drie weken intensief onderhandelen krijgt Noord-Brabant een college van VVD, CDA en SP. Het nieuwe college van GS bestaat uit vijf gedeputeerden ipv zes. Jules Iding uit Oss is door de fractie gekozen als gedeputeerde

Lees verder
29 maart 2011

Wie staat er buitenspel?

Op dit moment voelt iedereen die betrokken is bij de buurthuizen: besturen, vrijwilligers, buurtbewoners, gebruikers en vooral ook het verenigingsleven zich buitenspel gezet door de voorgenomen besluiten van het College: buurthuizen worden gesloten, andere omgetoverd tot activiteitencentra en de verenigingen worden op straat gezet.

Lees verder
25 maart 2011

NATIONALE BOOMFEESTDAG: SP PLANT BOMEN IN DE TEMPELIERSTRAAT

Woendag 23 maart was het nationale boomfeestdag, een initiatief, dat al sinds 1957 bestaat en er op gericht is met name kinderen de waarde en het belang van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien. Om deze reden worden er dus sinds 1957 op deze dag overal in Nederland bomen langs straten en pleinen en in bossen en parken geplant.

Lees verder
21 maart 2011

Raad positief over plannen hospitaal????????

De SP begrijpt dat er iets gedaan moet worden aan de huidige leegstandsituatie van het Amphiaziekenhuis. Wel vragen wij ons af waarom er niet is gekeken naar andere gebruiksmogelijkheden, zoals huisvesting voor jongeren, want juist deze grote groep moet vaak noodgedwongen uitwijken naar andere gemeenten of langer thuis blijven wonen.

Lees verder
5 maart 2011

TERUGBLIK OP DE CAMPAGNE

De campagne zit erop en de verkiezingen zijn achter de rug.
afbeelding poster met tekst -sp stemmers bedankt- na de verkiezing van de provinciale staten 2011
Tijd dus voor een terugblik, die wat mij betreft ook een vooruitblik is.

Lees verder
2 maart 2011

Toch steun voor SP motie De Goederenbank

In de raadsvergadering van 15 februari stond o.a., het Beleidsplan Sociale zekerheid 2011 op de agenda. Dat de vlag niet echt de lading dekte, omdat er niet zo heel veel beleid viel te bespeuren was iets wat niet alleen door de SP was geconstateerd en naar voren gebracht, ook diverse andere partijen maakten er opmerkingen over.

Lees verder
20 februari 2011

SP-er in het college van Provinciale Staten?

Het is - nog niet – algemeen bekend, maar de kans is groot, dat er binnenkort een Oosterhoutse SPer in het college van Provinciale Staten wordt gekozen: Mark Vissers. Mark staat namens de SP op de zesde plaats van de kieslijst en gezien het huidige aantal zetels van de SP in Provinciale Staten is dat zeker een verkiesbare plaats. De hoogste tijd dus voor een kennismaking.

Lees verder
20 februari 2011

Campagne voor Provinciale Statenverkiezingen op stoom

Op valentijnsdag ( 14 februari ) stonden we bij winkelcentrum Zuiderhout en hebben we valentijnshartjes uitgedeeld. Natuurlijk niet zomaar valentijnshartjes, maar onder het motto: "hard voor elkaar of hart voor elkaar" een oproep om van 2 maart een dag van protest te maken en natuurlijk SP te stemmen.

Lees verder
17 februari 2011

Raadsvergadering van 15 februari

Op de raadsvergadering van 15 februari sprak de SP in op het agendapunt Beleidsplan Sociale Zekerheid en diende ook twee moties in om het College te bewegen om van de nullijn af te stappen en meer te doen wan alleen het wettelijke minimum op basis van een gefundeerde visie die laat zien dat de gemeente Oosterhout echt opkomt voor de minima en zij die het toch al zwaar te verduren hebben.

Lees verder

Pagina's