h
20 november 2016

Word actief - SP Oosterhout

In het menu onder het kopje "AFDELING"  is een nieuw item geplaatst waarin u zich kunt opgeven voor, of informatie kunt opvragen over diverse activiteiten.  Zeker met de naderende verkiezingen in maart 2017 kunnen we extra hulp gebruiken.  Ga dus in het menu naar AFDELING en klik dan op Word actief! - SP Oosterhout.

Lees verder
19 november 2016

Begroting 2017

BEGROTING 2017

Lees verder
15 november 2016

Begroting 2017

Voorzitter,

Lees verder
25 oktober 2016

RAADSNOTA AFSCHAFFEN VELVERGUNNING PARTICULIERE BOMEN

Foto: SP

In december 2013 heeft de Raad uitvoerig beraadslaagd over het toenmalige collegevoorstel de velvergunningsplicht voor particulieren aan te passen in die zin, dat alleen nog voor het vellen van bomen met een omvang van + 1,5 meter een vergunning nodig zou zijn. Ik zeg uitvoerig, want de notulen beslaan 27 pagina’s. Dit voorstel werd geamendeerd aangenomen met de stemmen tegen van D66, OF, SP, GL, GrBr, GBV en 1x GB. Het amendement hield in, dat dit pas zou ingaan na actualisatie van de monumentale bomenlijst. Uit de brief van het College blijkt dat die actualisatie in december gereed is, oftewel over 2 maanden.  Maar dat is een aantal partijen kennelijk nog niet genoeg en via deze extreme vorm van dereguleringsfetisjisme wordt nu voorgesteld de velvergunning voor particulieren maar helemaal af te schaffen.   De fractie van de SP is hier bepaald ongelukkig mee. We hebben destijds al tegen gestemd omdat we de verruiming  toen al te ver vonden gaan en dat gaat nu nog verder, dus zullen we weer tegenstemmen.

Lees verder
25 oktober 2016

Beleid Huishoudelijke hulp

Voorzitter.

Lees verder
25 oktober 2016

Stemverklaring Coulanceregeling HH

De motie die op 19 juli jongstleden door deze raad is aangenomen is glashelder:

Lees verder
25 oktober 2016

Duurzaamheidsagenda

DUURZAAMHEIDSAGENDA

Lees verder
25 oktober 2016

Raadsvergaderingen Oktober 2016

Raadsvergaderingen oktober 2016

Lees verder
22 oktober 2016

Nieuwe weblog van Kees Driesse.

Lees de nieuwe weblog van Kees Driesse.

Lees verder
30 september 2016

Anti TTIP demonstratie Amsterdam.

Foto: SP

Anti TTIP! Demonstratie Amsterdam.

Lees verder

Pagina's